Nie pobieram już Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego na dziecko, czy przysługuje mi Dofinansowanie pobytu w żłobku?

Na dziecko, na które został przyznany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i kapitał ten został przez matkę albo ojca pobrany w łącznej wysokości (np. 12 000 lub innej kwocie, jeśli kapitał był obniżony w związku z późniejszym zgłoszeniem wniosku) przed ukończeniem przez dziecko 36. miesiąca życia, dofinansowanie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia