Na czyje konto ZUS przekaże dofinansowanie?

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia