Kto składa wniosek Rodzina 800+?

Wniosek w programie „Rodzina 800+” składa jeden z rodziców, bez względu na stan cywilny rodziców.

  • Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko mieszka.
  • Jeśli dziecko mieszka z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
  • Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek na dziecko. Dostaną połowę kwoty świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia