Jak odzyskać oszczędności po śmierci właściciela z jego konta w banku?

Aby nabyć prawo do środków zmarłego należy przedstawić w banku, w którym zmarły posiadał konto, akt zgonu i dokument poświadczający dziedziczenie, tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub zarejestrowany akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Jeśli nie wiemy w jakim banku zmarły posiadał konto wystarczy udać się do dowolnego banku lub SKOKu (z wyżej wymienionymi dokumentami) i złożyć wniosek o ustalenie tej informacji. Instytucja finansowa za pośrednictwem Centralnie Informacji „o zapomnianych rachunkach” udzieli nam odpowiedzi o koncie/kontach osoby zmarłej we wszystkich bankach lub SKOK-ach w Polsce.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia