Czym różni się depozyt od lokaty?

Pojęciem depozytu możemy określić każdy rachunek bankowy, na który przekażemy swoje środki, w celu ich czasowego przechowania. W zamian za złożenie swoich środków na rachunku bankowym możemy uzyskać wynagrodzenie w postaci odsetek bankowych. Możemy mówić o depozytach bezterminowych, czyli w których nie mamy określonego czasu utrzymania środków i terminowych, w których okres przechowania środków jest ściśle określony.

Przykładem depozytu terminowego są lokaty, w których wpłacamy środki na określony z góry okres, bez możliwości korzystania ze swoich środków przed upływem okresu umownego. W przypadku wycofania środków przed tym terminem musi liczyć się z utratą części lub całości odsetek. Zachęcamy od zapoznania się z ofertą produktów oszczędnościowych w banku Credit Agricole.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia