W jakie aktywa inwestują fundusze w Credit Agricole?

Fundusze inwestycyjne w ofercie Credit Agricole mogą inwestować w szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, kontrakty terminowe, obligacje skarbowe i korporacyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF-y, zarówno zagraniczne, jak i polskie.

Fundusze inwestują również tematycznie np. w aktywa związane ze starzejącym się społeczeństwem lub zrównoważonym rozwojem.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia