Kto zarządza moimi pieniędzmi w funduszu?

Możesz u nas inwestować w fundusze inwestycyjne Amundi zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Amundi i Credit Agricole FIO zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Santander. Twoimi pieniędzmi zarządza w ramach funduszu zarządzający Amundi TFI lub Santander TFI.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Amundi należy do Grupy Amundi, która zarządza aktywami o wartości ponad 1,9 biliona euro1 Czyni ją to największym w Europie podmiotem, który zajmuje się tego typu działalnością i jednym z największych na świecie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Santander to jedno z największych TFI w Polsce z 25-letnim doświadczeniem na rynku funduszy inwestycyjnych. Zarządza aktywami o wartości ponad 16 mld zł.2 Ma jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku.

1 dane Amundi wg stanu na 30/06/2023 r. Źródło: www.amundi.pl/Inwestorzy_indywidualni/O-Amundi/Grupa-Amundi
2 stan na 31.07.2023 r. Źródło: https://www.santander.pl/tfi/o-nas


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia