Jak zastrzec PESEL?

Od 17 listopada 2023 r. każda osoba z numerem PESEL może go samodzielnie zastrzec w państwowym rejestrze. To ochrona danych na wypadek kradzieży tożsamości.

Od 1 czerwca 2024 r. nasz bank i inne podmioty przed zawarciem niektórych umów, np. konta lub kredytu będą musiały sprawdzić Twój PESEL w rejestrze, żeby mieć pewność, że nie został zastrzeżony. Jeśli Twój PESEL będzie akurat zastrzeżony, nie będziemy mogli podpisać z Tobą umowy.

Gdzie możesz zastrzec PESEL

  1. Przez stronę mObywatel.gov.pl
  2. W aplikacji mObywatel
  3. Osobiście - w Twoim urzędzie gminy/miasta

Jak możesz zastrzec PESEL przez stronę mObywatel.gov.pl

  1. Zaloguj się na stronie mObywatel.gov.pl
  2. Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Rejestr zastrzeżeń PESEL
  3. Wybierz Zastrzeż PESEL lub Cofnij zastrzeżenie.

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić bezterminowo albo wybrać datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie Twój PESEL.

Jak zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel

  1. Zaloguj się do aplikacji mObywatel na swoim telefonie
  2. Wybierz Zastrzeż PESEL
  3. Przesuń suwak w prawo, jeśli chcesz zastrzec PESEL
  4. Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, przesuń suwak w lewo.

Możesz to zrobić bezterminowo albo określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie Twój PESEL.

Podstawa prawna:


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia