Jak włączyć CAsaver w aplikacji?

Usługę CAsaver, czyli codzienne oszczędzanie możesz włączyć w aplikacji w następujący sposób:

  1. Zaloguj się i kliknij Pieniądze na dolnym panelu
  2. Kliknij zakładkę Rachunki
  3. Wybierz rachunek, na którym chcesz włączyć usługę CAsaver
  4. W sekcji Szczegóły kliknij CAsaver
  5. Przeczytaj opis i kliknij Dalej
  6. Wybierz Rachunek Oszczędzam, na który chcesz przekazywać zaokrąglenia
  7. Wybierz, do jakiej kwoty chcesz zaokrąglać płatności, np. 5 zł
  8. Jeśli chcesz, możesz ustawić maksymalną kwotę, jaką chcesz przekazywać z zaokrągleń w każdym miesiącu
  9. Kliknij Włącz CAsaver

Gotowe, masz włączoną usługę CAsaver! W każdej chwili możesz zarządzać usługą i zmieniać jej parametry.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia