Nowa edycja wniosków w programie Dobry Start w Credit Agricole

Credit Agricole udostępnił nowy wniosek w programie Dobry Start (tzw. 300+) na rok szkolny 2023/2024. Klienci banku mogą go wypełnić online w serwisie CA24 eBank.

Można już składać nowe wnioski w programie Dobry Start. Klienci Credit Agricole mogą to zrobić online przez bankowość elektroniczną w serwisie CA24 eBank. Chociaż czas złożenia wniosku nie wiąże się ściśle z terminem wypłaty świadczenia, to jednak dla wniosków wysłanych do końca sierpnia wypłata nastąpi najpóźniej do końca września. Natomiast w przypadku wniosków złożonych we wrześniu i później wypłata będzie zrealizowana do 2 miesięcy od daty wysłania wniosku.

Świadczenie przysługuje na dzieci polskie oraz ukraińskie, które po 23 lutego 2022 przekroczyły granicę z Polską z powodu działań wojennych w Ukrainie. Formularz wniosku jest ten sam dla dzieci polskich i dla dzieci z obywatelstwem ukraińskim. Wnioski mogą złożyć wyłącznie rodzice dzieci wskazanych we wniosku. Osoby inne niż rodzice (np. sprawujące prawną opiekę nad dziećmi) składają wnioski wyłącznie przez platformę PUE ZUS.

Rządowy program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Okres świadczeniowy dla wniosków w programie Dobry Start trwa do 30 listopada.

Więcej informacji o programie Dobry Start »

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia