Składanie wniosków na rok szkolny 2020/2021 zostało zakończone.

Bank Credit Agricole umożliwia swoim klientom złożenie wniosku "Dobry Start" przez Internet. Wniosek mogą złożyć osoby posiadające konto osobiste z dostępem do CA24 eBank.

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20-tego lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24-tego roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki". Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można było składać od 1 lipca do 30 listopada 2020 r.

Opis programu "Dobry Start"

Program "Dobry Start" to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20-tego roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24-tego roku życia.

Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2020/2021 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Kiedy otrzymasz wyprawkę?

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków "Dobry Start" złożonych do 31 sierpnia 2020 r. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września 2020 r.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków "Dobry Start" złożonych od 1 września do 30 listopada 2020 r. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail – decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania (adres korespondencyjny) przed wypełnieniem wniosku "Dobry Start". Żeby zmienić swoje dane w CA24 eBank, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania (adres korespondencyjny), nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

Rola Banku w programie "Dobry Start":

 • Bank Credit Agricole umożliwia Ci złożenie wniosku "Dobry Start" w CA24 eBank. Wniosku "Dobry Start" nie można złożyć w placówce bankowej ani przez CA24 Infolinia.
 • Wysłany wniosek "Dobry Start" możesz pobrać na swój komputer tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Z kolei potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku w CA24 eBank w opcji "Oferta i umowy→Wnioski" → Program Rodzina 500+ i Dobry start ".
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników.
 • Bank nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Wniosek "Dobry Start" jest dostępny w CA24 eBank na mocy porozumienia Credit Agricole Bank Polska S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opis programu i wniosku "Dobry Start" przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak złożyć wniosek w CA24 eBank

 • Wniosek "Dobry Start" można złożyć za pośrednictwem nowego CA24 eBank. Wystarczy zalogować się do nowego CA24 eBank, wybrać opcję „WNIOSKI” w zakładce „OFERTA I UMOWY” i kliknąć na przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK” pod ikoną programu „Dobry Start”. Sprawdź w Instrukcji jak, krok po kroku, złożyć wniosek w CA24 eBank. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się dodatkowo z informacjami dostępnymi na dedykowanej programowi "Dobry Start" stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Jeśli Twoje konto zostało otwarte w procesie zdalnym (z wykorzystaniem przelewu potwierdzającego Twoją tożsamość) przed złożeniem wniosku "Dobry Start" konieczne będzie udanie się do najbliższej placówki bankowej w celu dodatkowego potwierdzenia tożsamości.
 • Jeśli podczas składania wniosku "Dobry Start" okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście wyboru we wniosku w CA24 eBank, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż wniosek "Dobry Start" osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w CA24 eBank w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Wypełniony wniosek jest możliwy do pobrania tylko raz, zaraz po jego wysłaniu.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania przez 10 lat od momentu jego złożenia.
 • Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku. Nie weryfikuje również dołączonych załączników oraz nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez organ prowadzący, do którego został przekazany wniosek.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku zapoznaj się z informacjami o programie "Dobry Start" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. MOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci świadczenie.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będzie wysyłane z systemu emp@tia (z adresu upo@mrpips.gov.pl) na podany przez Ciebie we wniosku adres e-mail. Zwróć więc szczególną uwagę na poprawność swojego adresu e-mail.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku poprzez CA24 eBank może przyjąć następujące statusy:
  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Instrukcja jak krok po kroku złożyć wniosek w CA24 eBank.

Proces składania wniosku "Dobry Start"

W CA24 eBank wypełnij wniosek o świadczenie "Dobry Start".
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).
Organ prowadzący w gminie wnioski "Dobry Start", np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy Twojego wniosku.
Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu świadczenia otrzymasz jednorazową wypłatę świadczenia w ramach programu "Dobry Start" na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


Etap 1.

Bank Credit Agricole: wypełniasz wniosek "Dobry Start" w CA24 eBank

Krok 1: Zaloguj się do CA24 eBank i postępuj zgodnie z Instrukcją jak krok po kroku, złożyć wniosek w CA24 eBank. Część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane.

Krok 2: Wypełniony wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu. Z kolei potwierdzenie złożenia wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w opcji "Oferta i umowy” ? „Wnioski" -> "Rodzina 500+ i Dobry Start", przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku.

Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do centralnego systemu informatycznego emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli podczas składania wniosku "Dobry Start" okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście w CA24 eBank, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż wniosek "Dobry Start" osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub w CA24 eBank w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer rachunku bankowego w Banku Credit Agricole do wypłaty świadczenia. Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto zwróć szczególną uwagę, czy konto, którego nr podany jest we wniosku jest tym, które planowałeś wskazać.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub przez wskazany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez CA24 eBank do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący.

Etap 2.

Emp@tia - system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany organ w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w CA24 eBank.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w CA24 eBank wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku organem w gminie.

Etap 3.

Organ prowadzący w gminie wnioski "Dobry Start", np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia, organ prowadzący w gminie jednorazowo wypłaci świadczenie w ramach programu "Dobry Start".

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem prowadzącym postępowanie.
 • Po przekazaniu wypełnionego wniosku "Dobry Start" do organu prowadzącego w gminie, ewentualne, dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w formie pisemnej.

Bezpieczeństwo

Podczas składania wniosku pamiętaj o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa dostępnych:

W szczególności należy pamiętać o tym aby:

 • nie udostępniać danych poufnych osobom trzecim,
 • sprawdzać, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres rozpoczyna się od https:// i a połączenie oznaczone jest zamkniętą kłódką),
 • sprawdzać certyfikaty wystawiane dla stron oraz w otrzymywanych wiadomościach,
 • nie otwierać korespondencji z niewiadomego źródła i załączonych plików lub linków,
 • nie podawać jakichkolwiek danych potwierdzających tożsamość takich jak: numer karty płatniczej, kod bezpieczeństwa, data ważności karty, kod PIN, telekod, czy numer seryjny lub wskazanie tokena.

Pytania i odpowiedzi

W załączonym dokumencie znajdziesz informacje, których mogą być odpowiedzią na Twoje potencjalne pytania dotyczące wniosku "Dobry Start".

Reklamacje

Reklamacje dotyczące wniosku "Dobry Start" w zależności od ich przedmiotu mogą być składane:

 • W Banku Credit Agricole jeżeli reklamacje dotyczą:
  • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie wypełniania i wysłania wniosku z tego systemu,
  • funkcjonalności tego systemu,
  • jakości w zakresie informowania o procesie składania wniosku.
 • Do organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą w szczególności:
  • założeń programu "Dobry Start",
  • procesowania poza Bankiem złożonego przez klienta wniosku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wyznaczania wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminów wypłat świadczeń.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Credit Agricole Bank Polska S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi Obsługi skarg i reklamacji .

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku