Program Dobry Start - wniosek online

Od 1 lipca w CA24 eBank przyjmujemy wnioski o świadczenie Dobry Start na rok szkolny 2023/2024.

 • świadczenie Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów
 • wniosek możesz złożyć od 1 lipca do 30 listopada
 • za pośrednictwem banku możesz złożyć wniosek wyłącznie, jeśli jesteś rodzicem dziecka.
  W pozostałych przypadkach skorzystaj z PUE ZUS
 • jeżeli jesteś obcokrajowcem, dołącz do wniosku dokument, który potwierdza legalność Twojego pobytu w Polsce. Wniosek dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.
 • nie ma kryterium dochodowego
 • świadczenie przysługuje uczniom do 20. lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24. roku życia
 • świadczenie nie przysługuje dzieciom w przedszkolu, „zerówce” szkolnej, ani studentom

Ważne informacje dla obcokrajowców

Jeśli jesteś obcokrajowcem, musisz dołączyć do wniosku dokument, który potwierdza legalność Twojego pobytu w Polsce. jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy (albo małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy) i przybyłeś do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, jako dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce, załącz:

 • zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru PESEL ze statusem UKR
 • lub dołącz do wniosku Twoje oświadczenie o treści: „Informuję, że jestem obywatelem/obywatelką Ukrainy/małżonkiem obywatelki Ukrainy/małżonką obywatela Ukrainy i przybyłem/przybyłam do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.”

Важлива інформація для іноземців

Якщо Ви іноземець, то до заяви необхідно додати документ, який підтверджує законність Вашого перебування в Польщі. Якщо Ви є громадянином/громадянкою України (або чоловіком/дружиною громадянина України) і прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями, як документ, що підтверджує законність Вашого перебування в Польщі, подайте:

 • документ, що підтверджує присвоєння номера PESEL зі статусом UKR
 • або додайте до заяви свою декларацію: «Повідомляю, що я є громадянином/громадянкою України чоловіком/дружиною громадянина України та прибув/прибула до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями».

Sprawdź oferty dla rodziny:

Program Dobry Start - ważne terminy w 2023 roku

Wypłata świadczenia zależy od miesiąca, w którym złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek. Jeżeli złożysz wniosek:

 • do 31 sierpnia 2023 r. - świadczenie dostaniesz najpóźniej do 30 września 2023
 • od 1 września do 30 listopada 2023 - świadczenie otrzymasz po 2 miesiącach od złożenia wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie Dobry Start w formie bezgotówkowej, przelewem na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Proces przyznania świaczenia dobry start w czterech krokach

 • WYSŁANIE WNIOSKU

  wypełnij i wyślij wniosek w serwisie CA24 eBank

  Zobacz jak to zrobić
 • POTWIERDZENIE ODBIORU

  dostaniesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), na adres e-mail, który podałeś we wniosku

 • ANALIZA WNIOSKU I DECYZJA

  ZUS rozpatrzy Twój wniosek

 • WYPŁATA ŚWIADCZENIA

  po przyznaniu świadczenia, ZUS przekaże Ci środki na konto, które podałeś we wniosku

Zobacz jak złożyć wniosek

Podczas składania wniosku pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Możesz o nich przeczytać na naszej stronie internetowej w sekcji Bezpieczeństwo.

Przede wszystkim:

 • nie udostępniaj danych poufnych osobom trzecim
 • sprawdź, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres jest prawidłowy a połączenie bezpieczne)
 • sprawdź, certyfikaty wystawiane dla stron
 • nie otwieraj podejrzanych wiadomości, załączników i linków
 • nie podawaj żadnych danych do transakcji kartą lub do logowania się do bankowości elektronicznej, m.in. numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa, daty ważności karty, PIN-u karty, telekodu, czy numeru seryjnego lub wskazania tokena.
 1. umożliwiamy Ci złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w naszym serwisie CA24 eBank, żebyś mógł zrobić to szybko i wygodnie. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski można składać wyłączne w formie elektronicznej.
 2. Wniosek, który złożysz w naszym serwisie możesz pobrać tylko od razu po jego wysłaniu – w ramach tej samej sesji logowania. Później musimy usunąć te informacje i Twój wniosek. Samo potwierdzenie wysłania wniosku będzie dostępne dla Ciebie w serwisie w sekcji Oferta i umowy > Inne sprawy.
 3. Nie sprawdzamy informacji ani załączników, które podałeś we wniosku.
 4. Po tym jak Twój wniosek trafia z naszego serwisu do ZUS, nie mamy o nim już żadnych informacji.
Zobacz wszystkie pytania

Reklamacje dotyczące wniosku o świadczenie "Dobry Start" w zależności od ich przedmiotu możesz złożyć:

 1. u nas - w banku Credit Agricole, jeżeli dotyczą:
  • dostępu do naszego serwisu bankowości elektronicznej, w zakresie wypełniania i wysłania wniosku,
  • funkcji w ramach tego serwisu,
  • jakości w zakresie informacji o procesie składania wniosku.
 2. do ZUS-u, jeżeli dotyczą:
  • założeń Programu "Dobry Start",
  • procesowania wniosku, poza serwisem banku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminu wypłaty świadczenia.

My - bank Credit Agricole przyjmujemy i rozpatrujemy reklamacje zgodnie z zasadami, które opisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia