Baner

Bank Credit Agricole umożliwia swoim klientom złożenie wniosku w programie "Dobry Start" przez Internet. Wystarczy posiadać konto osobiste z dostępem do Serwisu internetowego CA24

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. Wystarczy zalogować się do serwisu, przejść na ekran z informacją o stanie konta i kliknąć na przycisk "Dobry Start".

Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20-tego lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24-tego roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki".

Opis programu "Dobry Start"

Program „Dobry Start” to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20-tego roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24-tego roku życia.

Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2018/2019 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Kiedy otrzymasz wyprawkę?

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail – decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania przed wypełnieniem wniosku dobry start. Żeby zmienić swoje dane w serwisie internetowym Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

Rola Banku w programie „Dobry Start”:

 • Bank Credit Agricole umożliwia Ci złożenie wniosku dobry start online w Serwisie internetowym CA24. Wniosku „Dobry Start” nie można złożyć w placówce bankowej ani przez Serwis telefoniczny CA24.
 • Wysłany wniosek dobry start możesz pobrać na swój komputer tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Z kolei potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku w opcji "Wnioski" -> "Dobry Start" lub na ekranie przedstawiającym stan konta pod przyciskiem "Potwierdzenia".
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników.
 • Bank nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany przez Ciebie we wniosku urząd. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do centralnego systemu informatycznego emp@tia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Opis programu „Dobry Start” przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24

 • Wniosek „Dobry Start” można złożyć za pośrednictwem Serwisu internetowego CA24. Wystarczy zalogować się do serwisu, przejść na ekran z informacją o stanie konta i kliknąć na przycisk "Dobry Start". Sprawdź w Instrukcji jak, krok po kroku, złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się dodatkowo z informacjami dostępnymi na dedykowanej programowi ”Dobry Start” stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Jeśli Twoje konto zostało otwarte w procesie zdalnym (z wykorzystaniem przelewu potwierdzającego Twoją tożsamość) przed złożeniem wniosku dobry start konieczne będzie udanie się do najbliższej placówki bankowej w celu dodatkowego potwierdzenia tożsamości.
 • Jeśli podczas składania wniosku dobry start okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście wyboru we wniosku Serwisie internetowym CA24, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż wniosek dobry start osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Serwisie internetowym CA24 w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Wypełniony wniosek jest możliwy do pobrania tylko raz, zaraz po jego wysłaniu.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania przez 10 lat od momentu jego złożenia.
 • Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku. Nie weryfikuje również dołączonych załączników oraz nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez organ prowadzący, do którego został przekazany wniosek.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku zapoznaj się z informacjami o programie „Dobry Start” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. MOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci świadczenie.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będzie wysyłane z systemu emp@tia (z adresu upo@mrpips.gov.pl) na podany przez Ciebie we wniosku adres e-mail. Zwróć więc szczególną uwagę na poprawność swojego adresu e-mail.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku poprzez Serwis internetowy CA24 może przyjąć następujące statusy:
  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Instrukcja jak krok po kroku złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24.

Proces składania wniosku dobry start"

W Serwisie internetowym CA24 wypełnij wniosek o świadczenie dobry start.
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).
Organ prowadzący w gminie wnioski dobry start, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy Twojego wniosku.
Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu świadczenia otrzymasz jednorazową wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry Start” na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


Etap 1.

Bank Credit Agricole: wypełniasz wniosek dobry start w Serwisie internetowym CA24

Krok 1: Zaloguj się do Serwisu internetowego CA24 i postępuj zgodnie z Instrukcją jak krok po kroku, złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24. Część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane.

Krok 2: Wypełniony wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu. Z kolei potwierdzenie złożenia wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w menu "Wnioski" -> "Dobry Start” lub na ekranie przedstawiającym stan konta, pod przyciskiem "Potwierdzenia", przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku.

Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do centralnego systemu informatycznego emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli podczas składania wniosku dobry start okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście w Serwisie internetowym CA24, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż wniosek dobry start osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub w Serwisie internetowym CA24 w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer rachunku bankowego w Banku Credit Agricole do wypłaty świadczenia.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub przez wskazany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez Serwis internetowy CA24 do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący.

Etap 2.

Emp@tia - system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany organ w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w Serwisie internetowym CA24.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w Serwisie internetowym CA24 wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku organem w gminie.

Etap 3.

Organ prowadzący w gminie wnioski dobry start, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia, organ prowadzący w gminie jednorazowo wypłaci świadczenie w ramach programu „Dobry Start”.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem prowadzącym postępowanie.
 • Po przekazaniu wypełnionego wniosku dobry start do organu prowadzącego w gminie, ewentualne, dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w formie pisemnej.

Bezpieczeństwo

Podczas składania wniosku pamiętaj o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa dostępnych:

W szczególności należy pamiętać o tym aby:

 • nie udostępniać danych poufnych osobom trzecim,
 • sprawdzać, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres rozpoczyna się od https:// i a połączenie oznaczone jest zamkniętą kłódką),
 • sprawdzać certyfikaty wystawiane dla stron oraz w otrzymywanych wiadomościach,
 • nie otwierać korespondencji z niewiadomego źródła i załączonych plików lub linków,
 • nie podawać jakichkolwiek danych potwierdzających tożsamość takich jak: numer karty płatniczej, kod bezpieczeństwa, data ważności karty, kod PIN, telekod, czy numer seryjny tokena.

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie dobry start w pytaniach i odpowiedziach:

1. Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam – 300 złotych czy dwukrotność tej kwoty?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20-tego lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24-tego roku życia.

2. Czy mogę ubiegać się o świadczenie z programu „Dobry Start” po rozpoczęciu roku szkolnego?

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

3. Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

4. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi w Twoim przypadku, zapytaj o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Może to być np. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń).

5. Kiedy otrzymam wsparcie?

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż 30 września.

6. Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?

Nie. W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie (w przypadku wniosków papierowych), to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

7. Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole. Czy dostanie wyprawkę?

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

8. Czy od świadczenia dobry start jest odprowadzany podatek?

Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

9. Mam na głowie komornika. Czy zabierze mi pieniądze, które dostanę z programu „Dobry Start”?

Świadczenie z programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków.

10. Pobieram zasiłek z pomocy społecznej. Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pracuje tylko mąż. Po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

11. Czy we wniosku dobry start mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku dobry start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

12. Kto składa wniosek dobry start? Czy wniosek składa jeden rodzic czy oboje?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku dobry start nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

13. Czy świadczenie w ramach programu „Dobry Start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące wniosku dobry start w zależności od ich przedmiotu mogą być składane:

 • W Banku Credit Agricole jeżeli reklamacje dotyczą:
  • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie wypełniania i wysłania wniosku z tego systemu,
  • funkcjonalności tego systemu,
  • jakości w zakresie informowania o procesie składania wniosku.
 • Do organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą w szczególności:
  • założeń programu "Dobry Start",
  • procesowania poza Bankiem złożonego przez klienta wniosku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wyznaczania wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminów wypłat świadczeń.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Credit Agricole Bank Polska S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi Obsługi skarg i reklamacji .

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku