Zagłosuj na raport Credit Agricole

Zagłosuj na raport odpowiedzialnego bizesu banku Credit Agricole zgłoszony w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Jak co roku, jedna z nagród zostanie przyznana w wyniku głosowania internautów - zachęcamy do głosowania!

Bank Credit Agricole wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W raporcie za rok 2021 skoncentrował się na rekomendacjach z panelu interesariuszy banku. Nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawiał od 2018 r., były porównywalne. Kwestie opisane w Raporcie bank usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu normy ISO 26000. W tym roku Credit Agricole znacznie więcej miejsca poświęciło ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym taksonomii zrównoważonych inwestycji.

W tegorocznej edycji zgłoszono rekordową liczbę raportów. Do konkursu zakwalifikowało się 76 publikacji, w tym 55 raportów zrównoważonego rozwoju, 18 raportów zintegrowanych i 3 raporty wpływu. 28 raportów zostało zgłoszonych po raz pierwszy, a 12 raportów zgłosiły organizacje pozabiznesowe. Wystarczą 3 kliknięcia, aby zagłosować na raport Credit Agricole. Można to zrobić do 7 października.

Jak zagłosować w konkursie?

  1. Na stronie internetowej konkursu oddaj głos na trzy wybrane publikacje - jedną z nich powinien być raport Credit Agricole.
  2. W formularzu podaj adres e-mail oraz określ grupę interesariuszy, do której należysz (np. pracownik, klient, dostawca).
  3. Na koniec potwierdź swój udział w głosowaniu, poprzez kliknięcie w link, który otrzymasz na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie.

Zagłosuj już dziś

Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. To inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty na temat swojej aktywności w tych obszarach. Najlepiej sporządzone raporty ESG zostaną wybrane już po raz szesnasty, a wyboru dokona jury złożone z 28 ekspertów i ekspertek.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia