Zagłosuj na Raport Credit Agricole

Zagłosuj na publikację banku Credit Agricole w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Laureatów jednej z kategorii plebiscytu wybierają internauci – zachęcamy do głosowania!

W tegorocznej edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” (wcześniejsza nazwa: „Konkurs Raporty Społeczne”) bierze udział 55 raportów, należących do firm (48 raportów), organizacji pozarządowych (5 raportów), uczelni i administracji (2 raporty). Laureatów większości kategorii konkursowych wybiera jury złożone z reprezentantów różnych sektorów. Zwycięzców jednej z kategorii wybierają internauci. Wystarczy kilka kliknięć, aby zagłosować na raport Credit Agricole. Można to zrobić do 20 września.

Zagłosuj już dziś: http://raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport/

Jak zagłosować w konkursie?

Na stronie internetowej konkursu należy oddać głos na trzy wybrane publikacje – jedną z nich powinien być raport Credit Agricole. W formularzu należy podać adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, do której należy głosujący (np. pracownicy, klienci, dostawcy). Na koniec wystarczy potwierdzić swój udział w głosowaniu, klikając w link przesłany na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. W konkursie przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone publikacje CSR. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty na temat swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia