Rozwijamy zielone inwestycje - ruszyła subskrypcja produktu Zielona Europa II

Rozpoczęliśmy subskrypcję nowego produktu ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym. Zielona Europa II daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a jednocześnie możliwość zysku – nawet 200% zwrotu z indeksu, przy wyborze wariantu z 90% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Indeks gromadzi spółki ze strefy euro, które realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego.

Zielona Europa II to kolejny produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym przygotowany we współpracy z Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń (CA Życie TU). Jest oparty na indeksie spółek z szeroko rozumianego sektora zielonej gospodarki lub tych, które angażują się w ochronę środowiska naturalnego. Premia w produkcie Zielona Europa II zależy od wzrostu aktywów, w jakie inwestuje ubezpieczyciel. Częścią tych aktywów jest indeks MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5 proc. Decrement Index. Drugą część stanowią zielone obligacje emitowane przez spółkę korporacyjno-inwestycyjną Credit Agricole - CACIB, które mają za zadanie chronić zainwestowany kapitał na koniec okresu ubezpieczenia. Na wartość indeksu pracuje 50 specjalnie dobranych spółek ze strefy euro, które spełniają kryteria ESG m.in. realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego, a w swojej podstawowej działalności dążą do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki temu klienci Credit Agricole, którzy mają w swoim portfelu zielone inwestycje, mają wpływ na zmniejszanie ryzyka klimatycznego.

W ramach subskrypcji Zielonej Europy II klient ma do wyboru dwa warianty:

  • Pierwszy wariant zapewnia 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia i daje możliwość udziału w zysku ze wzrostu indeksu wynoszący 100%.
  • Drugi wariant dopuszcza możliwość straty i chroni zainwestowany kapitał w 90% na koniec okresu ubezpieczenia, ale zapewnia większy zwrot z inwestycji - nawet do 200% udziału w zysku wypracowanego przez indeks, przy założeniu wzrostu indeksu powyżej jego wartości początkowej. Gwarancji udziela w tym produkcie ubezpieczyciel.

Zielona Europa II to produkt ubezpieczeniowy w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z premią. W związku z tym, że został przygotowany przez Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, środki wpłacane przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W każdym momencie okresu ochrony ubezpieczeniowej, a nie tylko na koniec, klient ma gwarantowaną wartość wykupu na poziomie 80% składki inwestowanej. Poza tym, w przypadku zgonu ubezpieczonego, niezależnie od wartości funduszu, uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości składki inwestowanej, powiększonej o 10% składki (jednak nie więcej niż 10 000 zł) - zamiast świadczenia w wysokości wartości wykupu. Świadczenie z tytułu dożycia jest wypłacane przez ubezpieczyciela - ubezpieczający nie ponosi ryzyka związanego z ewentualną sytuacją emitenta aktywa finansowego.

Subskrypcja Zielonej Europy trwa od 8 listopada do 24 grudnia 2021 r. Minimalna kwota składki w subskrypcji to 3 000 zł, a maksymalna 1 mln zł dla danego wariantu ubezpieczenia. Wskaźnik kosztu ubezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od wysokości wpłaconej składki (im jest ona wyższa, tym niższa jest opłata początkowa). Całkowity czas ochrony ubezpieczeniowej to 5 lat i 25 dni.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis ryzyk związanych z produktem znajduje się w Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, KID (Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje) oraz Karcie Produktu, które są dostępne na naszej stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia