Credit Agricole opublikował raport odpowiedzialnego biznesu za 2018 rok

Bank Credit Agricole właśnie opublikował raport odpowiedzialnego biznesu, w którym podsumowuje 2018 rok. Opisuje w nim swój wpływ na otoczenie, pokazując, że działalność biznesową można świadomie prowadzić w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

W „Raporcie odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole Bank Polska S.A. 2018” bank prezentuje swoje podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu i podjęte w tym zakresie inicjatywy wszystkim swoim interesariuszom, w tym pracownikom, klientom, partnerom handlowym, dostawcom i otoczeniu społecznemu. Bank opisuje w nim swój ład korporacyjny i podejście do zarządzania, a także kwestie pracownicze i etyczne oraz wpływ na społeczeństwo i środowisko.

- Dla każdej firmy, niezależnie od branży, najważniejsze powinno być budowanie wartości i wiarygodności nie tylko poprzez wyniki finansowe, które są oczywiście bardzo istotne, ale także poprzez szeroko pojmowaną odpowiedzialność biznesu. My rozumiemy ją jako odpowiedzialność za wpływ, jaki nasza firma wywołuje na społeczeństwo i środowisko. Dlatego dokładamy starań, aby wszelkie nasze działania, a także produkty, obsługa klienta i procesy wewnętrzne były przyjazne, przejrzyste oraz etyczne – dodaje prezes Kwiatkowski.

Raport powstał w oparciu o ustalenia panelu interesariuszy, którzy podczas dyskusji wyrażali swoje oczekiwania wobec banku. Dokument uwzględnia także opinie przekazane za pośrednictwem ankiet przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie zgromadzonych informacji, bank wybrał te, które zdecydował się przedstawić w raporcie. W najnowszym materiale bank wskazuje także ogłoszone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczynia się poprzez swoją działalność.

- Dzięki raportowi społecznej odpowiedzialności biznesu możemy pokazać w skondensowanej formie, jaką jesteśmy instytucją, jaką misję realizujemy, jak postrzegamy swoją rolę w całym ekosystemie społeczno-gospodarczym. To bardzo ważne dla budowania wizerunku banku, który jest uważny i słucha. W naszej firmie nie ma różnicy pomiędzy działaniami biznesowymi a aktywnością CSR. To nie są dwa odrębne byty, tylko jedność – podkreśla Piotr Kwiatkowski.

Treść raportu bank przygotował w oparciu o międzynarodowy standard dla tego typu dokumentów – GRI Standards. To najbardziej popularny standard raportowania danych niefinansowych, który ułatwia porównanie rezultatów działań różnych firm.

- Przygotowanie raportu to dobra okazja do zebrania i podsumowania wszystkich podejmowanych w firmie działań i oceny – co wyszło dobrze, a co wymaga poprawy. Taka refleksja pomaga w skutecznym, mądrym i strategicznym zarządzaniu przyszłością organizacji – podsumowuje prezes Kwiatkowski.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia