Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu oferty "Przenieś konto II" informujemy, że z dniem 25 marca 2018 r. Bank odwołuje ofertę "Przenieś konto II".

Odwołanie nie narusza praw Klientów nabytych przed odwołaniem Oferty.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku