Zmiany w ofercie "Przenieś konto II"

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu oferty "Przenieś konto II" informujemy, że z dniem 25 marca 2018 r. Bank odwołuje ofertę "Przenieś konto II".

Odwołanie nie narusza praw Klientów nabytych przed odwołaniem Oferty.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia