Zmiana tabel oprocentowania od dnia 1 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2018 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadzi zmiany w tabelach oprocentowania kont. Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu stałego oprocentowania lokat terminowych w PLN:
  1. w ofercie standardowej na okres 30-, 60-, 90-dni oraz 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 0,3%; 0,4%; 0,6%; 1,4%; 1,6%;
  2. w „Ofercie Mobilnej” na okres 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 1,6% i 1,8%;
  dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.
 2. wprowadzeniu promocyjnego oprocentowania Rachunku Oszczędzam w PLN, które przyjmie wysokość:
  1. dla rachunku z kwartalną kapitalizacją:
   • w ofercie standardowej: 0,4%;
   • w ofercie "Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują”: 0,6%
  2. dla rachunku z dzienną kapitalizacją:
   • dla salda do 50 000 zł: 0,4%;
   • dla nadwyżki środków powyżej 50 000zł do 100 000zł: 0,6%;
   • dla nadwyżki środków powyżej 100 000zł do 150 000zł: 0,8%;
   • dla nadwyżki środków powyżej 150 000zł: 1,0%;
   dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.

   Promocyjne oprocentowanie dla wszystkich istniejących Rachunków Oszczędzam od 01.06.2018r. do 30.06.2018r. dostępne jest w ramach promocji Lato na Rachunku Oszczędzam.

   Stopy procentowe podane w stosunku rocznym.

  Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia