Zmiana tabel oprocentowania od 1 marca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w Tabelach oprocentowania. Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu stałego oprocentowania:
  1. lokat terminowych w PLN w ofercie standardowej zakładanych na okres 270 dni, 1 roku, 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 1,5%, 1,7%, 1,9%, 2,3%;
  2. lokat terminowych w PLN w ofercie na nowe środki zakładanych na okres 1 roku, 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 2,1%, 2,3%, 2,7%;
  3. Lokaty z Plusem w PLN zakładanej na okres 1 roku do wysokości 1,90%;
 2. zmianie w ww. ofercie na nowe środki terminu wyznaczania salda dla nowych środków Klienta w Banku oraz terminu obowiązywania limitu kwotowego dla tej oferty:
  1. do wyznaczenia salda dla nowych środków Klienta w Banku będzie uwzględniany stan środków Klienta w Banku na dzień 31.01.2016 r.;
  2. limit 100 000zł (obowiązujący dla poszczególnych okresów lokat) będzie dotyczył lokat założonych w placówkach Banku i w serwisie telefonicznym CA 24, w ramach jednego konta dla osób fizycznych, od dnia 01.03.2016 r.

Zmiany w oprocentowaniu ww lokat mają zastosowanie wyłącznie do lokat zawieranych od 01.03.2016r.
Stopy procentowe podane w stosunku rocznym.

Powyżej podane stawki dotyczą klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia