Bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o serwisach płatności, sugerujących klientom bankowości internetowych wielu polskich banków, ujawnianie swoich danych uwierzytelniających i autoryzujących transakcje w serwisach nienależących do banków przypominamy, że takie działa są niezgodne z obowiązującym Regulaminem Bankowości Elektronicznej - CA24 i narażają klientów na ujawnienie poufnych informacji oraz utratę środków finansowych.

Przypominamy, że dla bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej Credit Agricole Bank Polska SA niezbędne jest posługiwanie się poniższymi zasadami.

 1. Nie wolno nikomu ujawniać swojego identyfikatora do serwisu internetowego CA24 oraz hasła dostępu, ani nigdzie zapisywać swoich haseł, w szczególności w plikach na domowym/biurowym komputerze, urządzeniu mobilnym czy w pamięci telefonu.
 2. Dane niezbędne podczas dostępu i korzystania z usług bankowych (serwis internetowy CA24) tj. identyfikator, hasło, wskazanie tokena wolno podać wyłącznie na stronie logowania do serwisu internetowego CA24.
  Logowanie do usług bankowych Credit Agricole z wykorzystaniem jakichkolwiek serwisów pośrednich, agregatorów informacji o transakcjach na rachunku czy też ujawnienie swojego identyfikatora lub hasła w miejscu innym niż strona logowania serwisu internetowego CA24 naraża klienta na niebezpieczeństwo i może stanowić złamanie zasad regulaminu dostępu do systemu.
 3. Jedynym prawidłowym adresem usług bankowych Credit Agricole przez internet, czyli serwisu internetowego CA24 jest:

  dla klientów indywidualnych: https://e-bank.credit-agricole.pl

  dla przedsiębiorstw: https://firmabank.credit-agricole.pl
 4. Przed autoryzacją w serwisie internetowym CA24 należy zawsze upewnić się co do poprawności tego adresu.
 5. Na stronie logowania do systemu transakcyjnego Credit Agricole nigdy nie prosi Klientów o potwierdzanie tożsamości poprzez podanie jakichkolwiek dodatkowych informacji , takich, jak: numer karty płatniczej, kod bezpieczeństwa, data ważności karty, kod PIN, telekod czy numer seryjny tokena. Ponadto Bank nie wyświetla na stronie logowania żadnych formularzy lub obcojęzycznych komunikatów w postaci wyskakujących okien, ramek bądź jakichkolwiek niestandardowych elementów graficznych. Po wystąpieniu tego rodzaju zdarzenia należy zaniechać logowania oraz powiadomić Bank dzwoniąc na Infolinię 19 019.
 6. Credit Agricole nigdy nie prosi Klientów za pomocą serwisu transakcyjnego o podanie jakichkolwiek danych dotyczących telefonu Klienta (numeru, modelu, IMEI) oraz o pobranie bądź instalację jakichkolwiek dodatkowych certyfikatów na telefony lub urządzenia mobilne. Po otrzymaniu takiej prośby w dowolnej formie należy ją zignorować oraz powiadomić o zdarzeniu Bank dzwoniąc na Infolinię 19 019.
 7. Zalecamy okresową zmianę hasła do serwisu internetowego CA24 (np. co 30 dni).
 8. Przestrzegamy przed otwieraniem podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach (e-mail, SMS). Wszelkie niestandardowe zachowania systemu transakcyjnego w stosunku do znanych Państwu dotychczas oraz oczekiwanie od Państwa jakichkolwiek dodatkowych informacji również w postaci wysyłanych e-maili bądź smsów, których rzekomym nadawcą jest Credit Agricole - powinno wzbudzić czujność i wzmożoną ostrożność. W przypadku zaobserwowania nietypowych lub podejrzanych działań, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do banku (Infolinia 19 019). Prosimy o nieotwieranie podejrzanych plików/ linków nieznanego pochodzenia oraz niepodawanie żadnych informacji na kierowane zapytania mailowe/smsowe.

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem ostrzeżenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (plik w formacie PDF) oraz komunikatem Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia