0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO

Amundi Polska TFI S.A. przygotowało promocję, w której możesz nabyć jednostki uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO bez opłaty za nabycie oraz opłaty wyrównawczej z tytułu zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa. Promocja trwa do 31 marca 2016 r. Więcej szczegółów oraz opis wszystkich subfunduszy znajdziesz tutaj

Promocja dotyczy zleceń nabycia i zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszy Amundi Parasolowy FIO złożonych w placówkach Banku Credit Agricole oraz wpłat bezpośrednich na rejestry otwarte za pośrednictwem Dystrybutora i polega na zwolnieniu Uczestnika tego Funduszu z ponoszenia opłaty za nabycie oraz opłaty wyrównawczej z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa. Zasady promocji zawarte są w Ogłoszeniu opublikowanym na stronach www.amundi.pl i www.credit-agricole.pl, jak również dostępnym w placówkach Banku Credit Agricole i w siedzibie Towarzystwa.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia