Zmiana tabel oprocentowania od 1 lutego 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w tabelach oprocentowania. Zmiany są spowodowane:

 1. obniżeniem, stałego oprocentowania:
  1. lokat terminowych w PLN w ofercie standardowej na okres 30, 60, 90,180 i 270- dni oraz 1 roku i 2 lat do wysokości odpowiednio 1%, 1,1%, 1,2%, 1,3%, 1,6%, 1,8%, 2%
  2. lokat terminowych w PLN w ofercie na nowe środki na okres 1 roku i 2 lat do wysokości odpowiednio 2,3%, 2,5%
  3. Lokaty z Plusem w PLN na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio 1,50%, 2,00%
 2. wprowadzeniem promocyjnego oprocentowania Rachunku Oszczędzam w PLN, które przyjmie wysokość:
  1. dla rachunku z kwartalną kapitalizacją:
   • w ofercie standardowej: 0,7%
   • w ofercie "Zyski dobrze skalkulowane": 1%
  2. dla rachunku z dzienną kapitalizacją:
   • dla salda do 50 000 zł: 0,7%
   • dla nadwyżki środków powyżej 50 000 zł do 100 000 zł: 1%
   • dla nadwyżki środków powyżej 100 000 zł: 1,5%
 3. wprowadzeniem 180-dniowej lokaty terminowej w PLN na nowe środki, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 1,8%

  dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.
 4. obniżeniem stałych wskaźników ubezpieczeniowych ubezpieczenia grupowego Antidotum PRO na 12 i 18 miesięcy do wysokości 1% i dla ubezpieczenia grupowego Antidotum Progresywne na 36 miesięcy do wysokości 1%, 1,5%, 2% odpowiednio dla 1, 2 i 3-ciego roku ubezpieczeniowego.

Powyższe zmiany mają zastosowanie wyłącznie do lokat i ubezpieczeń zawieranych od 01.02.2016r.

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia