Zmiana Tabel oprocentowania od 1 października 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w Tabelach oprocentowania.
Zmiany są spowodowane:

 1. wprowadzeniem promocji Rachunku Oszczędzam w PLN o nazwie "Promocyjne oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam" obowiązującej w okresie od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. W okresie promocji oprocentowanie Rachunku Oszczędzam przyjmie wysokość odpowiednio:
  1. dla Rachunków Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją:
   • w ofercie standardowej: 0,70%;
   • w ofercie "Zyski dobrze skalkulowane": 1,00%;
  2. dla Rachunków Oszczędzam z dzienną kapitalizacją:
   • dla salda do 50 000 zł: 0,70%;
   • dla nadwyżki środków powyżej 50 000 zł do 100 000 zł: 1,00%;
   • dla nadwyżki środków powyżej 100 000 zł: 1,70%.
 2. obniżeniem stałego oprocentowania lokat w PLN:
  • lokat terminowych zakładanych na okres 30, 60, 90 i 180- dni oraz 1 roku i 2 lat do wysokości odpowiednio 1,10%, 1,30%, 1,40%, 1,50%, 2,10%, 2,20%;
  • Lokaty z Plusem zakładanej na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio 1,70%, 2,30%.

dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych; dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.

 1. obniżeniem stałego oprocentowania lokat terminowych w EUR dla klientów indywidualnych zakładanych na okres 180 dni, 270 dni, 1 roku i 2 lat do wysokości odpowiednio 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60%.

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia