Uważaj na złośliwe oprogramowanie

Informujemy o pojawieniu się w internecie niebezpiecznego oprogramowania przechwytującego dane, które klient wprowadza przy logowaniu do e-banku. Wirus wymusza kilka prób logowania i tym samym kilkukrotnie pozyskuje dane, które bezpośrednio po takim zdarzeniu wykorzystuje do autoryzacji transakcji, np. zatwierdzenia przelewu.

Jeżeli przy logowaniu, pomimo jednokrotnego podania prawidłowych danych, pojawiają się podejrzane komunikaty o braku możliwości zalogowania, prosimy o niekontynuowanie pracy na takim komputerze. W szczególności prosimy o niewykonywanie kolejnych prób zalogowania bez wcześniejszego sprawdzenia komputera i usunięcia ewentualnych wirusów.

Jeżeli podjęli Państwo nie tylko pierwszą, ale także kolejne próby zalogowania lub jeżeli doszło do wykonania jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Państwa operacji – należy zgłosić to jak najszybciej do banku, aby można było podjąć adekwatne do sytuacji działania zaradcze.

Przypominamy o możliwości ograniczenia ryzyka, wynikającego z działania niebezpiecznego oprogramowania poprzez:

  • ustalenie limitów kwotowych pojedynczej operacji oraz limitu dziennego adekwatnie do Państwa rzeczywistych potrzeb,
  • włączenie powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o operacjach wykonywanych na Państwa rachunkach, w tym powiadamiania o obciążeniach.

Parametry limitów mogą Państwo ustalić podczas wizyty w placówce lub za pomocą serwisu telefonicznego CA24 (niezbędny telekod), a parametry powiadomień SMS także bezpośrednio w e-banku.

Jednocześnie podkreślamy, że złośliwe oprogramowanie zagraża bezpośrednio klientom, a nie systemom bankowym. Oznacza to, że bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, w tym z usług bankowości elektronicznej .

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z serwisem telefonicznym CA 24 - 19 019 z zagranicy i z komórek +48 71 35 49 009.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia