Zmiana cen w ofercie kont i kart kredytowych.

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 sierpnia 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w Tabeli opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych oraz Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Szczegółowe informacje o opłatach dostępne są w:

Informujemy również, że z dniem 4 sierpnia 2013 r. nastąpi zmiana Regulaminu konta dla osób fizycznych. Zmiana dotyczy rozdziału "Opłaty i prowizje", którego nowe brzmienie znajdują Państwo w Regulaminie konta dla osób fizycznych (obowiązujący od 4 sierpnia 2013 roku).

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania obowiązujących dla kart kredytowych Gold, Silver i Standard.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 sierpnia 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany do Regulamin Kart Kredytowych Standard, Silver i Gold i Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania obowiązujących dla kart kredytowych Gold, Silver i Standard.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji polegają na:

 • dla Karty Visa Standard
  - zmianie nazwy i wysokości opłaty za korzystanie z rachunku karty z 3,5 zł na 4,00 zł. Nowa nazwa dla tej pozycji to Prowadzenie rachunku karty.
 • dla kart Visa/Mastercard Silver
  - usunięciu opłaty za Wydanie / korzystanie z karty głównej
  - dodaniu opłaty za Prowadzenie rachunku karty w wysokości 7 zł. Opłata ta naliczana będzie miesięcznie. Opłata nie będzie pobierana, jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym wyniesie co najmniej 700 zł

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie naliczania opłaty w trybie miesięcznym nastąpi 12 miesięcy po miesiącu, w którym naliczono ostatnią opłatę roczną za wydanie/korzystanie z karty głównej. Klienci którzy spełnili warunek zwolnienia z opłaty rocznej, osiągając obrót roczny na wymaganym przez Bank poziomie, również będą zwolnieni z naliczania opłaty miesięcznej przez okres 12 miesięcy. Wysokość i zasady naliczania opłat za kartę dodatkową nie ulegną zmianie.

 • dla Kart Visa/Mastercard Gold
  - zmianie wysokości opłaty za wydanie / korzystanie z karty głównej z 150 zł na 200 zł
 • dla Kart Visa Standard, Visa/Mastercard Silver
  - zmianie wysokości opłaty za sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomatach z 2 zł na 3 zł
 • dla Kart Visa Standard, Visa/Mastercard Silver, Visa Mastercard Gold
  - zmianie wysokości opłaty za wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu w trybie zwykłym z 2 zł na 3 zł oraz w trybie przyspieszonym na 5 zł
 • dla Kart Visa Standard, Visa/Mastercard Silver, Visa Mastercard Gold
  - wprowadzenie opłaty za wysłanie wyciągu papierowego do Klienta z dostępem do wyciągu elektronicznego w wysokości 5 zł.
  Opłata będzie pobierana, jeżeli klient otrzymuje wyciąg papierowy i jednocześnie ma nadany dostęp do rachunku karty w ramach serwisu internetowego CA24, w którym udostępniane jest ostatnich 12 wyciągów miesięcznych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www