Dofinansowanie pobytu w żłobku - wniosek online

Od 1 kwietnia w CA24 eBank przyjmujemy wnioski o Dofinansowanie pobytu w żłobku.

 • Dofinansowanie pobytu w żłobku to nowe świadczenie rządowe, które obejmuje dopłatę do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 • świadczenie przysługuje na dziecko, na które nie dostajesz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO)
 • możesz dostać maksymalnie 400 zł dofinansowania miesięcznie na dziecko
 • nie ma kryterium dochodowego
 • świadczenie jest wypłacane na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko

Sprawdź oferty dla rodziny:

Dla kogo jest Dofinasowanie pobytu w żłobku

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeśli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie
 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy

Wniosek w CA24 eBank możesz złożyć jeśli jesteś rodzicem dziecka. W przypadku pełnienia innej roli złóż wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dofinansowanie pobytu w żłobku - ważne terminy w 2022 roku

Wypłata dofinansowania zależy od miesiąca, w którym złożysz kompletny i prawidłowo uzupełniony wniosek:

 • wniosek o Dofinansowanie pobytu w żłobku możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.
 • w przypadku złożenia wniosku od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r., prawo do dofinansowania przysługuje Ci od 1 stycznia 2022 r., nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna
 • możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do placówki. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś/złożyłaś wniosek.

Proces przyznania dofinansowania pobytu w żłobku w 4 krokach

 • WYSŁANIE WNIOSKU

  wypełnij i wyślij wniosek w serwisie CA24 eBank

  Zobacz jak to zrobić
 • POTWIERDZENIE ODBIORU

  dostaniesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), na adres e-mail, który podałeś we wniosku

 • ANALIZA WNIOSKU I DECYZJA

  ZUS rozpatrzy Twój wniosek

 • PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA POBYTU W ŻŁOBKU

  po przyznaniu dofinansowania, ZUS będzie je wypłacał na rachunek bankowy instytucji, do której uczęszcza dziecko

Przeczytaj, jak złożyć wniosek w CA24 eBank

Podczas składania wniosku pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Możesz o nich przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce Bezpieczeństwo.

Przede wszystkim:

 • nie udostępniaj danych poufnych osobom trzecim
 • sprawdź, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres jest prawidłowy a połączenie bezpieczne)
 • sprawdź, certyfikaty wystawiane dla stron
 • nie otwieraj podejrzanych wiadomości, załączników i linków
 • nie podawaj żadnych danych do transakcji kartą lub do logowania się do bankowości elektronicznej, m.in. numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa, daty ważności karty, PIN-u karty, telekodu lub numeru seryjnego lub wskazania tokena
 1. Masz możliwość złożenia wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku w szybki i wygodny sposób, w naszym serwisie CA24 eBank. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłączne w formie elektronicznej.
 2. Kopię wniosku, który złożysz w naszym serwisie, możesz pobrać tylko od razu po jego wysłaniu – w ramach tej samej sesji logowania. Później musimy usunąć ten wniosek z naszych systemów. Samo potwierdzenie wysłania wniosku będzie dostępne dla Ciebie w serwisie w sekcji Oferta i umowy > Inne sprawy > Rządowe programy dla Rodzin > Wniosek „Dofinansowanie pobytu w żłobku”.
 3. Nie sprawdzamy informacji ani załączników, które podajesz we wniosku.
 4. Po tym jak Twój wniosek trafia z naszego serwisu do ZUS, nie mamy o nim już żadnych informacji.
Zobacz wszystkie pytania

Reklamacje, które dotyczą wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku w zależności od ich przedmiotu możesz złożyć:

u nas - w banku Credit Agricole, jeżeli dotyczą:

 • dostępu do naszego serwisu bankowości elektronicznej, w zakresie wypełniania i wysłania wniosku
 • funkcji w ramach tego serwisu
 • jakości w zakresie informacji o procesie składania wniosku

do ZUS-u, jeżeli dotyczą:

 • założeń „Dofinansowania pobytu w żłobku”
 • procesowania wniosku, poza serwisem banku
 • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku
 • wysokości dofinansowania
 • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem
 • wypłaty dofinansowania
 • terminów wypłat dofinansowania

My - bank Credit Agricole przyjmujemy i rozpatrujemy reklamacje zgodnie z zasadami, które opisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia