Zawieszenie i uchylenie egzekucji

Czym jest uchylenie egzekucji?

Uchylenie jest zawiadomieniem o umorzeniu postępowania przesłanym przez organ egzekucyjny, na podstawie którego dokonujemy anulowania blokady na Twoim rachunku.

Kiedy dokonujemy anulowania blokady na Twoim rachunku bankowym?

Zdejmujemy blokadę z Twojego rachunku na podstawie otrzymanych uchyleń egzekucyjnych:

  • w dniu wpływu zawiadomieniu o umorzeniu zajęcia, jeśli jest to dzień roboczy,
  • lub najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu zawiadomienia o umorzeniu.

Blokada z rachunku jest anulowana przez nas po całkowitej realizacji zajęcia.

Jeśli mimo spłaty zajęcia bądź jego uchylenia blokada nadal widnieje na Twoim rachunku, to oznacza, że nie otrzymaliśmy jeszcze zawiadomienia o umorzeniu zajęcia. Skontaktuj się w tym celu z organem egzekucyjnym.

Czym jest zawieszenie egzekucji?

Zawieszenie jest zawiadomieniem o wstrzymaniu egzekucji przesłanym przez organ egzekucyjny, w wyniku którego wstrzymujemy się od przekazywania pieniędzy na poczet spłaty egzekucji na Twoim rachunku.

W zawiadomieniu o zawieszeniu organ egzekucyjny określa:

  • czas jego trwania, który może być terminowy (kiedy jest określony konkretny okres jego trwania) bądź bezterminowy (kiedy nie ma wyznaczonej daty jego obowiązywania),
  • możliwość korzystania z rachunku na czas jego trwania, która może zezwalać na korzystanie z rachunku lub nie.

Zawieszenie egzekucji nie oznacza uchylenia zajęcia ani nie uchyla czynności egzekucyjnych, które odbyły się wcześniej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia