Zmiana nazwy banku (wrzesień 2011 r.)

Co na tej zmianie zyskają Klienci?

O wszystkich zmianach w ofercie i promocjach informujemy i będziemy informować naszych Klientów na bieżąco. Oczywiście wraz z wejściem nowej marki zaoferujemy ciekawe propozycje produktowe. Ale to, na co chcielibyśmy zwrócić największą uwagę, to przede wszystkim zmiana podejścia do obsługi Klienta. Chcemy być dla nich synonimem wiarygodności, dostępności, profesjonalizmu i przyjazności. Klienci otrzymają lepszą, zindywidualizowaną obsługę, którą ułatwia nowy model placówki. Będą mieli dostęp do nowych innowacyjnych, ale prostych i zrozumiałych produktów, które będą odpowiadać na konkretne potrzeby. Między innymi będą to "Pierwsze konto" dla Klientów do 27 roku życia, ale także karty kredytowe wraz z nowym programem lojalnościowym, dostosowane do segmentacji Klientów. Wprowadzimy też nowe produkty depozytowe czy pożyczki celowe. Chcemy, by nasi Klienci otrzymywali lepsze warunki przy łącznym zakupie kilku produktów (np. kredyt + konto z wynagrodzeniem).

Zobacz więcej

Co z zabezpieczeniami kredytów np. hipotecznych czy samochodowych? Czy one uległy zmianie?

Wszystkie zabezpieczenia kredytów ustanowione przed zmianą nazwy banku są prawnie obowiązujące i nie wymagają zmiany. Natomiast ustanawiając nowe zabezpieczenie po dacie wprowadzenia nowej nazwy banku, trzeba pamiętać, by podać już obowiązującą - czyli Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zobacz więcej

Część placówek wygląda wewnątrz inaczej. Czy będziecie zmieniać wystrój wszystkich placówek?

Zmienimy wystrój wszystkich naszych placówek, ale będziemy robić to sukcesywnie. W tym roku zmiana obejmie blisko 50 placówek. Zmiana wystroju jest związana nie tylko z dostosowaniem do wymogów nowej marki, ale także ze zmianą modelu obsługi naszych Klientów. Placówka w nowym wystroju jest podzielona na 4 strefy: samoobsługową, z bankomatem, wpłatomatem oraz terminalem e-Bank; strefę transakcji i operacji, w której Klienci mogą dokonać wszystkich operacji gotówkowych oraz innych operacji prostych i posprzedażowych; strefę bankowości ekspresowej, tzw. ekspres bank, w której Klienci mogą wykonać wszystkie operacje oraz strefę doradców Klienta gdzie obsługiwani są między innymi Klienci umówieni wcześniej na spotkanie z doradcą oraz zainteresowani na przykład kredytem hipotecznym.

Zobacz więcej

Czy bank został niedawno przejęty przez Crédit Agricole?

Nie. Bank należy do Crédit Agricole od 10 lat. Informacja taka była dostępna od dekady na naszej stronie internetowej i w różnych materiałach o banku, na przykład w raportach rocznych.

Zobacz więcej

Czy będzie potrzeba wymiany karty płatniczej (debetowej, kredytowej), której ważność mija pod koniec września?

Karty płatnicze będą wymieniane sukcesywnie, czyli po upływie ważności danej karty. Nowe karty będą już miały nowe logo Crédit Agricole, ale ich funkcjonalności oczywiście pozostaną.

Zobacz więcej

Czy Crédit Agricole ma mocną pozycję na międzynarodowym rynku bankowym?

Crédit Agricole to jedna z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa działa w 70 krajach świata, obsługuje 54 miliony klientów, ma 11.500 placówek i zatrudnia 160.000 pracowników. Zysk netto Grupy za 1 półrocze tego roku były bardzo dobre, wyższe niż prognozowali analitycy. Wyniósł on 2,4 mld euro, 30% więcej niż rok wcześniej.

Zobacz więcej

Czy do logowania w e-banku Credit Agricole Bank Polska pozostał ten sam identyfikator i klucz z tokenem, co poprzednio w LUKAS e-banku?

Zarówno identyfikator jak i hasło do logowania w serwisie internetowym nie uległy zmianie po wdrożeniu nowej marki. Nowi klienci otrzymają tokeny z logo CA, natomiast wymiana aktualnie użytkowanych tokenów, na te z nowym logo, nastąpi wraz z upływem terminu ich ważności. Termin ten widoczny jest na odwrocie tokena. Do momentu wymiany, korzystanie z serwisu internetowego będzie możliwe przy użyciu aktualnie posiadanego tokena.

Zobacz więcej

Czy dotychczasowe umowy podpisane z bankiem są obowiązujące? Czy będzie potrzeba aneksowania umowy?

Dotychczasowe umowy są obowiązujące. Zmiana nazwy banku nie wiąże się z koniecznością podjęcia jakichkolwiek działań przez Klientów. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy. Nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery rachunków bieżących, kart kredytowych ani dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi do tej pory, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas.

Zobacz więcej

Czy muszę informować pracodawcę o zmianie nazwy mojego banku, na którego konto firma przelewa mi wynagrodzenie?

Nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zmianie nazwy banku, na które przelewane jest wynagrodzenie. Do prawidłowego wykonania przelewu potrzebne jest wskazanie numeru rachunku, który nie uległ zmianie w związku ze zmianą nazwy banku.

Zobacz więcej

Czy obecnie po zmianie nazwy banku depozyty w nim zgromadzone są nadal objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Tak. Depozyty zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. są objęte gwarancją BFG . Systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są bowiem depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych tzn. mających siedzibę na terytorium Polski. Po zmianie nazwy naszego banku na liście banków objętych gwarancją BFG dotychczasowa nazwa LUKAS Bank S.A się zostanie zmieniona na Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zobacz więcej

Czy pieniądze w banku o nowej nazwie są bezpieczne?

Pieniądze Klientów banku są jak najbardziej bezpieczne. Bank nie jest nowy, jego działalność jest po prostu kontynuowana pod zmienioną nazwą - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna. W mocy utrzymane są wszystkie umowy pomiędzy Klientem a bankiem, nie ma nawet potrzeby ich aneksowania ze względu na zmianę nazwy. Jak dotychczas, bank podlega tym samym regulacjom prawnym i tak jak dotychczas zgromadzone w nim depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zobacz więcej

Czy po wdrożeniu nowej marki dostępna jest nadal usługa LUKAS e-przelew lub jej odpowiednik?

Zmiana nazwy banku nie wpłynęła na działanie tej usługi. Jedyna różnica polega na stosowaniu nowej nazwy usługi, CA Przelew Online, i odpowiadającego jej logo. Może się jednak tak zdarzyć, że w niektórych serwisach dawna nazwa banku i usługi jest jeszcze widoczna. Niezależnie od tego realizacja płatności z poziomu konta prowadzonego przez Credit Agricole Bank Polska S.A jest możliwa.

CA24

Zobacz więcej

Czy po zmianie nazwy banku klienci nadal mogą spłacać raty w placówce bankowej?

Tak, Klienci mogą spłacać raty jak dotychczas.

Zobacz więcej

Czy po zmianie nazwy banku robiąc przelew na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. pojawi się od razu informacja, że bankiem odbiorcy jest Credit Agricole Bank Polska S.A.?

O planowanej zmianie nazwy poinformowaliśmy Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która w swoim systemie numer identyfikacyjny naszego banku powiąże z nową nazwą. Aktualizacja danych w KIR odbywa się standardowo dwa razy w miesiącu, nowa nazwa naszego banku będzie widoczna w systemie od 3 października. W systemach banków, które po aktualizacji danych w KIR zaczytają nowe bazy, automatycznie pojawi się informacja, że dane konto prowadzone jest przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Natomiast do momentu aktualizacji informacji w systemie KIR, przy przelewie pojawi się jeszcze informacja, że bankiem odbiorcy jest LUKAS Bank S.A. Nie będzie to jednak miało wpływu na prawidłową realizację przelewu na konta prowadzone przez Credit Agricole Bank Polska S.A., bowiem do tego potrzebne jest wskazanie numeru rachunku, który nie ulega zmianie w związku ze zmianą nazwy banku.

Zobacz więcej

Czy po zmianie nazwy robiąc przelew przez internet na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. w serwisach innych banków pojawiłą się od razu informacja, że bankiem odbiorcy jest Credit Agricole Bank Polska S.A.?

O planowanej zmianie nazwy poinformowaliśmy z wyprzedzeniem Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która w swoim systemie numer identyfikacyjny naszego banku powiąże z nową nazwą. Aktualizacja danych w KIR odbywa się standardowo dwa razy w miesiącu, nowa nazwa naszego banku będzie widoczna w systemie od 1 października. W systemach banków, które po aktualizacji danych w KIR zaczytają nowe bazy, automatycznie pojawi się informacja, że dane konto prowadzone jest przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Do momentu aktualizacji informacji w systemie KIR, przy przelewie pojawi się jeszcze informacja, że bankiem odbiorcy jest LUKAS Bank S.A. Nie będzie to jednak miało wpływu na prawidłową realizację przelewu na konta prowadzone przez Credit Agricole Bank Polska S.A., bowiem do tego potrzebne jest wskazanie numeru rachunku, który nie uległ zmianie w związku ze zmianą nazwy banku.

Zobacz więcej

Czy zaproponujecie Klientom program lojalnościowy?

Przygotowaliśmy nowy program lojalnościowy, który obejmuje wszystkie karty płatnicze (kredytowe oraz debetowe) wydawane przez bank. Klub rabatowy Banku Credit Agricole powstał w wyniku połączenia aktualnie działających programów: Klub Maxima oraz Program Furora, przebudowania i uatrakcyjnienia oferty, korzyści dla klientów oraz uproszczenia zasad ich udzielania (program polega na udzielaniu rabatów). Aby zapewnić klientom atrakcyjność klubu rabatowego ofertę przedstawiają Partnerzy ogólnopolscy, jak i silni lokalni przedsiębiorcy detaliczni zlokalizowani w pobliżu placówek banku. Klub Maxima oraz Program Furora będą stopniowo wygaszane i 1 stycznia 2012 roku zostaną zamknięte.

Szczegóły oferty klubu znajdziesz na stronie Klubu Rabatowego

Zobacz więcej

Czy zlecenia stałe złożone przed zmianą nazwy banku są nadal realizowane czy istnieje potrzeba ponownego ich ustanowienia?

Wszystkie usługi zlecone bankowi przed zmianą nazwy, czyli także zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas. Nie ma konieczności ponownego ich zlecania.

Zobacz więcej

Czy zmienią się nazwy LUKAS e-Bank, LUKASlinia, LUKAS sms?

Wszystkie tzw. kanały zdalne, czyli internetowy, telefoniczny i tekstowy Credit Agricole Banku Polska S.A. będą miały wspólną nazwę CA24. Logo CA24 jest widoczne w aktualnie dostępnej wersji demonstracyjnej serwisu internetowego.

CA24

Zobacz więcej

Czy zmienił się adres logowania do e-Banku?

Do e-Banku, czyli serwisu bankowości internetowej, można zalogować się poprzez stronę www.Credit-Agricole.pl lub bezpośrednio poprzez adres https://e-bank.credit-agricole.pl

Zobacz więcej

Czy zmienił się adres strony WWW banku?

Tak, nowa strona www jest dostępna pod adresem: www.Credit-Agricole.pl.

Zobacz więcej

Czy zmienił się numer rachunku / karty płatniczej / umowy kredytu / umowy produktu?

Zmiana nazwy banku nie wiąże się ze zmianami numerów rachunków. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy i nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery kart płatniczych ani inne dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas. Podobnie - zlecenia płatności z innych banków na rachunek w naszym banku nie wymagają zmiany.

Zobacz więcej

Czy zmienił się numery infolinii?

Tak. Klientom udostępniamy serwis telefoniczny CA24 o ofercie i promocjach banku pod numerem 19 019, z telefonów komórkowych i z zagranicy +48 71 35 49 009.

Zobacz więcej

Czy zmieniły się także NIP i Regon banku?

Nastąpiła tylko zmiana nazwy banku, natomiast nie zmieniły się numery rejestrowe, czyli NIP, Regon ani KRS.

Zobacz więcej

Czy zmieniły się zabezpieczenia stosowane w obsłudze bankowości internetowej?

Zmieniony został certyfikat zabezpieczający bankowość internetową, wydany przez firmę VeriSign Inc. Parametry certyfikatu (w szczególności jego data ważności oraz tzw. odcisk) zostały opublikowane w serwisie banku jeszcze przed zmianą nazwy. Certyfikat obowiązuje już dla nowego adresu logowania https://e-bank.credit-agricole.pl

Zobacz więcej

Do czego służą ekrany, które pojawiły się w przebudowywanych placówkach?

W każdej przebudowanej wewnątrz placówce wieszą ekrany w strefie transakcji i operacji. Wyświetlane są na nich specjalnie przygotowane informacje, na przykład o nowych produktach, o naszym akcjonariuszu, ciekawostki z rynku bankowego. Dodatkowo podawajemy informacje o kursach walut, notowania giełdowe czy nawet prognozy pogody. Chcemy w ten sposób uatrakcyjnić wizyty Klientów w naszych placówkach.

Zobacz więcej

Gdzie znajdę szczegółowe informacje dotyczące Crédit Agricole?

Informacje dotyczące Crédit Agricole dostępne są serwisie www.Credit-Agricole.pl. Można ich szukać także bezpośrednio na stronie www.credit-agricole.com

Zobacz więcej

Jak obecnie nazywa się bank?

Od dnia oficjalnego wpisu nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli od 23 września 2011 roku, oficjalna nazwa banku brzmi - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna. Stosować będziemy także również skróconą nazwę - Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zobacz więcej

Jak zmiana nazwy banku wpłynęła na prowadzenie działalności gospodarczej? Czy konieczne będzie informowanie o zmianie Urzędu Skarbowego, ZUS? Jeśli tak to w jakiej formie?

Zmiana nazwy banku nie ma wpływu na jego działalność, która będzie nadal prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawem bankowym. Po zmianie nazwy bank posługuje się w obrocie nową nazwą w brzmieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. Klienci nie muszą jednak informować organów administracji publicznej (takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) o tej zmianie.

Zobacz więcej

Jaka nazwa jest obecnie używana w umowach?

Obecnie bank nazywa się Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, stosujemy także skróconą nazwę - Credit Agricole Bank Polska S.A. Obie wersje nazwy mogą być stosowane w umowach.

Zobacz więcej

Kto jest głównym akcjonariuszem banku?

Głównym akcjonariuszem banku jest Crédit Agricole SA - francuski bank, którego akcje są notowane na giełdzie. Z kolei jego głównym akcjonariuszem, posiadającym prawie 60% akcji, są kasy regionalne, skupione w SAS Rue La Boetie. Pozostałe akcje należą do inwestorów instytucjonalnych - ok. 30%, indywidualnych - ponad 8%, ok. 5% należy do pracowników, a 0,4% do francuskiego skarbu państwa. Crédit Agricole SA wraz ze spółkami zależnymi tworzy jedną z największych grup finansowych na świecie. Działa w 70 krajach, obsługuje 54 mln klientów, świadcząc usługi we wszystkich obszarach bankowości i ubezpieczeń, m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej, ubezpieczeniach na życie, leasingu, factoringu, private bankingu, asset management i innych. Szczegółowe informacje o Crédit Agricole SA i Grupie Crédit Agricole można znaleźć na stronach internetowych naszego banku - www.Credit-Agricole.pl oraz na stronie naszego akcjonariusza - www.credit-agricole.com.

Zobacz więcej

W logo w słowie "crédit" jest akcent, a w nazwie banku nie ma?

Pełna nazwa banku brzmi Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym bez akcentu nad literą "e" w słowie "credit". Natomiast zapis z akcentem "Crédit Agricole" pozostał jako zapis graficzny w logo banku.

Zobacz więcej

Z czego wynika zmiana nazwy i marki banku?

Zanim została podjęta decyzja o zmianie nazwy i marki banku, przeprowadzone zostały badania i szczegółowe analizy. Wynikało z nich, że marka LUKAS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek finansowych, niesie pozytywne skojarzenia emocjonalne związane z kredytami ratalnymi oraz szybka obsługą, ale z drugiej strony jest słabo kojarzona z pełną ofertą bankową, co nie sprzyja rozwojowi banku uniwersalnego. A takim właśnie bankiem będzie Crédit Agricole Bank Polska S.A. Dlatego podjęta została decyzja o wprowadzeniu nowej marki - Crédit Agricole dla bankowości uniwersalnej marki, która jest jednocześnie marką jednej z największych grup bankowych na świecie.

Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www