W Credit Agricole Bank Polska S.A. chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami wyjaśniającymi podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach aplikacji CA24 Mobile.

Polityka prywatności aplikacji mobilnych:

 1. Korzystanie aplikacji CA24 Mobile możliwe jest pod warunkiem:
  1. zawarcia Umowy Bankowości Elektronicznej CA24;
  2. posiadania aktywnego serwisu internetowego CA24;
  3. instalacji i aktywacji Aplikacji mobilnej na Urządzeniu mobilnym (spełniającym wymogi techniczne);
  4. uwierzytelnienia Użytkownika za pomocą Hasła mobilnego.
 2. Korzystanie z aplikacji CA24 Mobile, bez jej aktywowania, możliwe jest pod warunkiem zainstalowania Aplikacji CA24 Mobile na urządzeniu przenośnym (spełniającym wymogi techniczne). Korzystanie w tym trybie umożliwia dostęp do ograniczonej listy funckjonalności.
 3. Wymogi techniczne dotyczące urządzeń przenośnych na których można instalować aplikację CA24 Mobile, znajdują się na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/serwis-mobilny-ca24
 4. Komunikacja pomiędzy aplikacją CA24 Mobile, a systemami transakcyjnymi Banku odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów szyfrujących.
 5. W procesie aktywacji aplikacji CA24 Mobile do Banku przekazywane są informacje takie jak: model, marka oraz identyfikator sprzętowy urządzenia przenośnego, w celu jednoznacznej identyfikacji aplikacji i urządzenia.
 6. W zależności od systemu operacyjnego na którym instalowana jest aplikacja CA24 Mobile, aplikacja może żądać dostępu do następujących uprawnień na urządzeniu przenośnym:
  1. Danych kontaktów, podczas korzystania z funkcjonalności "Doładowania telefonu";
  2. Informacji o położeniu urządzenia przenośnego, podczas korzystania z funkcjonalności wyszukiwania "Placówek i Bankomatów" i/lub punktów "Klubu rabatowego" Banku;
  3. Aparatu fotograficznego, podczas korzystania z funkcjonalności "Przelewu QR";
  4. Pamięci urządzenia przenośnego, podczas korzystania z funkcjonalności "Przelewu QR";
  5. Połączenia telefonicznego, podczas wywoływania numerów telefonów Banku w ramach funkcjonalności "Kontakt"

  Użytkownik może odwołać lub zmienić uprawnienia korzystając z ustawień urządzenia przenośnego lub odinstalowując aplikację CA24 Mobile.
 7. Uzupełniając i wysyłając formularz "Kliknij po kredyt", użytkownik zgadza się na kontakt zwrotny ze strony Banku, celem przedstawienia oferty kredytu.
 8. Szczegółowe informacje na temat aplikacji CA24 Mobile można znaleźć na stronach internetowych banku: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/serwis-mobilny-ca24
 9. Instalując aplikację CA24 Mobile, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę prywatności.
 10. Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej "Polityki prywatności aplikacji mobilnych" na stronach internetowych Banku.
 11. W przypadku pytań prosimy kontakt za pośrednictwem:
  1. Infolinii, pod numerem telefonu: 19 019 lub +48 71 35 49 009 ;
  2. Formularza kontaktowego, pod adresem https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=104521
 12. Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A, pl. Orląt Lwowskich 1, 53–605 Wrocław, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu wykonania Umowy oraz marketingu produktów oferowanych przez Bank. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Bank przetwarza dane wyłącznie w związku z korzystaniem z aplikacji, w tym w celu obsługi wniosków.
  W przypadku złożenia wniosku o kredyt w aplikacji CA24 Mobile dane podane przez Klienta we wniosku dane będą przetwarzane także przez oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A w celu oceny zdolności kredytowej Klienta przed zawarciem umowy kredytu.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku