Zmiana nazwy subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG

Z dniem 7 października 2023 r. subfundusz Amundi Stars Global Ecology ESG zmienił nazwę na Amundi Stars Global Ecology.

Zmiana nazwy polega na usunięciu z nazwy subfunduszu akronimu „ESG”, z uwagi na fakt, że używanie w nazwie razem „Ecology” i „ESG” mogło wskazywać na subfundusz, którego głównym celem jest realizacja inwestycji, o charakterze zrównoważonego rozwoju, podczas gdy Amundi Polska TFI S.A. zaklasyfikowało go jako subfundusz, który promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, którego udział w zrównoważonych inwestycjach może spaść do 10%.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia