Credit Agricole ponownie dołącza do programu Climate Leadership

Bank Credit Agricole po raz drugi dołączył do ogólnopolskiego programu Climate Leadership, który wspiera firmy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach Programu, bank będzie rozwijał swoją ofertę „zielonych” produktów dla klientów indywidualnych i agrobiznesowych.

Program Climate Leadership jest odpowiedzią na wezwanie Zgromadzenia Ogólnego ds. Środowiska ONZ, wyrażone w rezolucji „Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe”. Wzywa on sektor prywatny do wzmocnienia działań na rzecz wdrażania, zwiększania skali i powielania zrównoważonych praktyk biznesowych. Łączy siły biznesu, administracji publicznej, organizacji społecznych i środowisk naukowych, aby wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska.

W tym roku w ramach programu Climate Leadership bank Credit Agricole pracuje nad rozwojem swojej oferty produktów wspierających klientów w transformacji. - Działanie na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to jeden z kluczowych celów naszej strategii, którą ogłosiliśmy w listopadzie 2022 r. Osiągniemy go m.in. dzięki rozwojowi zielonych produktów i usług, dlatego bardzo cieszy nas praca z ekspertami UNEP/GRID-Warszawa nad dwoma produktami dla klientów indywidualnych oraz agrobiznesowych. Dzięki uczestnictwu w programie Climate Leadership wypracujemy szczegółowe cele finansowania i kryteria kwalifikacji - mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Do innych zielonych produktów oferowanych przez bank należą: kredyt hipoteczny „Zielony Dom”, kredyt gotówkowy i ratalny udzielany w ramach programu NFOŚiGW „Czyste powietrze”, kredyt ratalny na odnawialne źródła energii, kredyt na fotowoltaikę w programach partnerskich oraz Zielony Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klientów agrobiznesowych.

To już drugi raz, kiedy Credit Agricole dołączył do programu Climate Leadership. W ubiegłym roku pracował z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją w zakresie ESG.

Twórcami programu Climate Leadership są Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa, oraz prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Z programem współpracuje także ponad stu ekspertów z różnych dziedzin, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona bioróżnorodności czy zrównoważone finansowanie, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestniczącymi firmami.

Udział w programie Climate Leadership umożliwia współtworzenie społeczności liderów dążących do neutralności klimatycznej. Członkowie Programu mają również większe szanse na osiągnięcie wyznaczonych zobowiązań klimatycznych i korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin. Program przyczynia się również do zwiększenia świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na różne sektory gospodarki. Dzięki temu, firmy uczestniczące w programie mogą aktywnie włączać się w debatę publiczną na temat długofalowych rozwiązań dla kryzysu klimatycznego oraz wpływać na politykę środowiskową na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia