Credit Agricole łączy siły w globalnej walce z plastikiem

Bank Credit Agricole dołączył do inicjatywy #EndPlasticPollution zainaugurowanej przez UNEP/GRID Warszawa, która wspiera rezolucję „Koniec z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi”. W ramach inicjatywy bank będzie poszukiwał nowych możliwości w lepszym zarządzaniu odpadami w banku oraz zastanawiał się nad rozwiązaniami finansowymi, które wesprą w tym jego klientów.

Tworzywa sztuczne stanowią 85 proc. wszystkich zanieczyszczeń mórz i oceanów. Do samego Bałtyku wpada 27 tysięcy ton plastiku rocznie. Przyjęcie rezolucji „Koniec z Zanieczyszczeniem Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego” stało się historycznym wydarzeniem w walce z zanieczyszczeniem środowiska i wielkim osiągnięciem Programu ONZ ds. Środowiska. Rezolucja wymierzona jest przeciwko zanieczyszczeniu środowiska plastikiem i dotyczy pełnego cyklu życia plastiku, w tym jego produkcji, projektowania i zarządzania odpadami. W nawiązaniu do jej postanowień, UNEP/GRID-Warszawa zainaugurowała inicjatywę #EndPlasticPollution.

Celem inicjatywy jest przejście na inteligentne wykorzystanie plastiku, czyli eliminowanie go tam, gdzie nie jest potrzebny lub może być zastąpiony innymi materiałami i zarządzanie odpadami tak, aby mogły stać się surowcem wtórnym. Inicjatywa łączy siły w działaniach na rzecz inteligentnego zarządzania tworzywami sztucznymi, a jednym z efektów będzie wypracowanie rekomendacji dla Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego.

Dla Credit Agricole włączenie się w inicjatywę #EndPlasticPollution to szansa na poszukiwanie nowych możliwości w lepszym zarządzaniu odpadami oraz refleksja nad rozwiązaniami finansowymi, które wesprą w tym jego klientów. - Jako bank, dla którego działania na rzecz środowiska należą do głównych założeń strategicznych, jesteśmy dumni z faktu, że włączamy się aktywnie w proces tworzenia międzynarodowego prawa oraz stymulujemy działania podejmowane dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Od kilku lat prowadzimy kampanię edukacyjną #mniejplastiku i odpowiedzialnie podchodzimy do naszego wpływu na środowisko, dlatego filary nowej inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa są dla nas niezwykle istotne. - mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

#EndPlasticPollution skupi się przede wszystkim na branżach: detalicznej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, budowlanej, FMCG oraz odzieżowej. Do głównych działań w inicjatywie, poza przygotowaniem rekomendacji dla Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego należą: stworzenie platformy do dyskusji angażującej szerokie grono interesariuszy, zebranie dobrych i złych praktyk w formie raportu, budowanie świadomości w zakresie optymalnego wykorzystania tworzyw sztucznych z korzyścią dla biznesu i środowiska, wsparcie implementacji prawa międzynarodowego oraz współpraca z decydentami.

Partnerstwo w #EndPlasticPollution to doskonały przykład praktyki, która realizuje m.in. 12. Cel Zrównoważonego Rozwoju - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Bank już od roku współpracuje z ośrodkiem UNEP/GRID-Warszawa w ramach programu - Climate Leadership. W tym roku bank koncentruje się na rozwoju oferty zielonych produktów banku dla różnych grup klientów.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia