Change it - Credit Agricole pomaga studentom zmienić świat na lepszy

Odzyskiwanie metali szlachetnych z elektroodpadów, aplikacja do nauki opartej na współpracy, narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji – to tylko niektóre projekty, które zakwalifikowały się do drugiej edycji konkursu “Change it - Impactful Innovation Challenge” organizowanego przez Uniwersytet SWPS. Bank Credit Agricole jest jednym z patronów tego wydarzenia.

“Change it - Impactful Innovation Challenge” to konkurs na najlepszy projekt studencki z obszaru innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Udział w inicjatywie to szansa na wdrożenie swojego autorskiego pomysłu na naprawę świata. Wyróżnione projekty pomogą rozwiązać poważne problemy społeczne i środowiskowe.

- Trudno sobie wyobrazić sensowniejsze zajęcie, niż poprawianie ludziom życia. W każdej skali: od drobnej aplikacji do organizowania carpoolingu aż do zmian w postrzeganiu ludzi szukających schronienia w naszym kraju. Cieszę się, że dzięki innowacjom społecznym możemy brać w tych procesach udział - mówi dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, Tomasz Grzyb.

Do drugiej edycji konkursu zakwalifikowanych zostało 10 projektów. Swoje pomysły zgłaszały zespoły multidyscyplinarne złożone z osób studiujących na Uniwersytecie SWPS i Politechnice Wrocławskiej. Wśród finałowych tematów projektowych znalazły się:

  • rozwiązanie do stymulacji przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami czucia;
  • rozwiązanie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w terapii;
  • system odzyskiwania metali ziem rzadkich z elektroodpadów;
  • system do nauki opartej na współpracy;
  • narzędzie wspierające racjonalne podejmowanie decyzji;
  • platforma wspierająca gospodarkę odpadami i recycling;
  • rozwiązanie zapobiegające problemowi marnowania żywności;
  • rozwiązanie wspierające rozwój na rynku artystek i artystów;
  • rozwiązanie wspierające mindfulness;
  • rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami pozwalające łatwiej poruszać się po mieście.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet SWPS, a partnerami strategicznymi zostali: bank Credit Agricole, Mastercard oraz Politechnika Wrocławska (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości). Dzięki wsparciu organizacji biznesowych, zespoły zakwalifikowane do finałowego etapu konkursu mają dostęp do ekspertek i ekspertów z obszarów niezbędnych do rozwoju każdego pomysłu startupowego.

- Zdajemy sobie sprawę, że rola sektora finansowego we wdrażaniu i rozwijaniu kwestii ESG jest wyjątkowa, ale sprostanie celom zrównoważonego rozwoju jest bardzo trudne. Nie da się ich osiągnąć bez współpracy międzysektorowej oraz innowacji. Dlatego z radością patronujemy temu konkursowi. Widzimy w nim nie tylko wartość relacyjną, ale również szansę na rozwiązanie namacalnych problemów społecznych i środowiskowych. Chętnie włączamy się w rozwijanie pomysłów zgłaszanych przez młodych ludzi i chętnie podzielimy się naszą wiedzą ekspercką. Tylko wspólnie mierząc się z wyzwaniami współczesnego świata możemy rozwiązać największe problemy - podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

Zespoły zakwalifikowane do finału przez pół roku będą dopracowywać swój pomysł pod okiem mentorów i mentorek. Spotkania dotyczyć będą: ochrony własności intelektualnej, segmentacji rynku, umiejętności analizy użytkowników i budowania person, definiowania propozycji wartości, analizy konkurencji, umiejętności budowania modeli biznesowych oraz prezentacji sprzedażowych. Ostateczne wersje projektów zostaną zaprezentowane komisji oceniającej. Podczas Pitching Day studenci wygłoszą pięciominutowe mowy sprzedażowe (elevator pitch), po której nastąpi seria pytań. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrodę finansową przeznaczoną na dalszą realizację projektu i wzmacnianie kompetencji biznesowych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia