Bank Credit Agricole wyróżniony w badaniu Diversity IN Check 2023

Podejście i praktyki związane z różnorodnością i włączaniem oraz kultura organizacyjnej banku Credit Agricole stawiająca ludzi w centrum działań zostały wyróżnione w badaniu Diversity IN Check 2023. To lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce.

Celem badania Diversity IN Check jest diagnoza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Na tegoroczną Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce zakwalifikowało się 36 organizacji, w tym Credit Agricole, a 11 spośród nich uzyskało wynik powyżej 80 proc. możliwych do uzyskania punktów w całym badaniu. Poprzez udział w badaniu otrzymujemy wartościową informację zwrotną o dojrzałości naszej firmy w obszarze zarządzania różnorodnością. Dzięki narzędziu jakim jest Diversity IN Check, mamy okazję poszerzać naszą wiedzę i zyskujemy przestrzeń do doskonalenia strategicznych działań w zakresie Diversity&Inclusion. Przez nasze zaangażowanie w budowanie otwartej, włączającej organizacji, wnosimy swój wkład w tworzenie bardziej przyjaznego środowiska pracy w Polsce - mówi Beata Janczur, wiceprezeska zarządu Credit Agricole.

Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), koordynator Karty Różnorodności w Polsce, której Credit Agricole jest sygnatariuszem od 2018 r. FOB to największa i najdłużej działająca ekspercka organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu w kompleksowy sposób.

Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Cele Zrównoważonego Rozwoju, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania, które zadawano pracodawcom, zostały podzielone na obszary tematyczne: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów.

Bank Credit Agricole wspiera wszelkie inicjatywy i aktywności rozwijające świadomość na temat różnorodności, ponieważ wie, że to właśnie różnorodne zespoły mają szansę dostrzec niewidoczne dotychczas potrzeby współpracowników i klientów. Tworzenie otoczenia przyjaznego dla drugiego człowieka jest ważne nie tylko w kontekście naszego miejsca pracy, klientów i partnerów, ale całego społeczeństwa.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia