Zmiana oprocentowania na Rachunku Oszczędzam

Od 19 lipca bank Credit Agricole zmienia wysokość marży, od której zależy standardowe oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam. Od tego dnia oprocentowanie Rachunku Oszczędzam będzie wyliczane według wzoru:

  • WIBOR 1M + (- 4,5%) » dla kont dla osób fizycznych i kont dla Rolników Indywidualnych:
  • WIBOR 1M + (- 4,7%) » dla kont dla klientów instytucjonalnych

19 lipca oprocentowanie Rachunku Oszczędzam wyznaczone według WIBOR 1M z 25 czerwca, wyniesie:

  • 2,03% » dla kont dla osób fizycznych i kont dla Rolników Indywidualnych
  • 1,83% » dla kont dla klientów instytucjonalnych

1 sierpnia zaktualizowane zostanie oprocentowanie wg notowania WIBOR 1M z 25 lipca. W ten sam sposób, zgodnie z Regulaminem konta, zaktualizowane zostanie oprocentowanie każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, według WIBOR z 25 dnia poprzedniego miesiąca.

Od 19 lipca zmienia się też stawka, o którą jest podwyższane oprocentowanie Rachunku Oszczędzam w ofercie specjalnej „Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują”. Oprocentowanie w tej ofercie będzie podwyższane do końca 2022 o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z ofertą standardową.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia