Złóż wniosek o dopłatę do żłobka w Credit Agricole

Złóż wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku w bankowości elektronicznej Credit Agricole. To nowe świadczenie rządowe, które obejmuje dopłatę nawet do 400 zł miesięcznie na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Na dofinansowanie mogą liczyć rodzice, którzy nie pobierają dodatkowego świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), czyli na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz na drugie i kolejne dziecko, które ma mniej niż 12 albo więcej niż 35 miesięcy. Świadczenie jest wypłacane na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko.

Prawo do dofinansowania przysługuje od 1 stycznia 2022 r., nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna. Maksymalna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 400 zł, a jej przyznanie nie zależy od dochodów rodziny.

Wniosek można złożyć w CA24 eBank, jeśli jest się rodzicem dziecka. Wystarczy zalogować się do swojego konta i wybrać: Oferta i umowy » Wnioski » Dofinasowanie pobytu w żłobku. W przypadku pełnienia roli opiekuna prawnego, należy złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dofinansowanie pobytu w żłobku jest już czwartym rządowym programem pomocowym dla rodzin, w ramach którego klienci mogą składać wnioski poprzez bankowość elektroniczną Credit Agricole. Więcej informacji można znależć na stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia