Zainwestuj w „Invest Med” - ubezpieczenie na życie i dożycie z premią

Bank Credit Agricole rozpoczął kolejną subskrypcję ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego. "Invest Med" pozwala inwestować w indeks spółek z sektora medycznego, które zaangażowane są w ochronę zdrowia, sprzyjają zdrowemu stylowi życia i dobremu samopoczuciu oraz pozwalają osiągnąć zysk niezależnie od koniunktury na giełdzie.

Ubezpieczenie Invest Med oferuje ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie wraz z możliwością otrzymania zysku z inwestycji (premia). Instrumentem na jakim oparty jest produkt jest nota, w którą inwestuje ubezpieczyciel. Nota składa się z dwóch części: pierwszą stanowią zielone obligacje z których wpływy przeznaczane są na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów wspierających gospodarkę o zerowej emisji netto i ochronę środowiska oraz mają za zadanie chronić kapitał zainwestowany przez klienta. Druga część to opcja na indeks Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index, której celem jest wypracowanie premii dla klienta.

- Produkt ma bardzo atrakcyjną formułę. Konstrukcja ubezpieczenia Invest Med daje klientom gwarancję ochrony kapitału w wysokości 108 proc. zainwestowanej składki. Dodatkowo - jeśli koniunktura na giełdzie będzie korzystna, na koniec okresu ubezpieczenia klient będzie mógł otrzymać premię w wysokości 170 proc liczoną od wzrostu wartości indeksu, na którym oparty jest ten produkt - wyjaśnia Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych w Credit Agricole.

Ewentualna premia zależy od notowań indeksu Solactive BQIS Health & Wellness PLN Hedged RC 10% Index. Na wartość indeksu pracuje 50 spółek światowych, które w swojej działalności kładą nacisk na ochronę zdrowia, prowadzenie walki z chorobami zakaźnymi i przewlekłymi, , udoskonalanie zarządzania opieką zdrowotną oraz sprzyjanie zdrowemu stylowi życia i dobremu samopoczuciu. Każda spółka dobierana do indeksu oceniana jest przy wykorzystaniu kryteriów, które są związane z przychodami spółki, pracami badawczo-rozwojowymi oraz EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek). Dopasowanie składu indeksu odbywa się co roku.

- W Credit Agricole codziennie działamy na rzecz naszych klientów i społeczeństwa i dlatego przykładamy ogromną wagę do wspierania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Stąd pomysł na produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym, który pozwala na wsparcie korzystnych społecznie zmian. - przekonuje Mieczysław Putkowski.

Subskrypcja produktu "Invest Med" trwa od 26 września do 18 listopada 2022 r. Minimalna kwota składki wynosi 3 tys. zł, maksymalna 1 mln zł. Opłata początkowa wynosi średnio 2 proc. co oznacza, że 98 proc. środków wpłaconych przez klienta jest inwestowanych. Całkowity czas ochrony ubezpieczeniowej trwa do 30 listopada 2026 roku inwestycji wynosi 4 lata i 12 dni.

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Karcie Produktu, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z premią „Invest Med” oraz Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis ryzyk związanych z produktem znajduje się w Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, KID (Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje) oraz Karcie Produktu, które są dostępne na naszej stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia