Ruszyła akcja składania wniosków Dobry Start na nowy rok szkolny

Od 1 lipca do 30 listopada rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w programie „Dobry Start”. Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego CA24 eBank można to zrobić szybko i bezpiecznie.

W tym roku poprzez bankowość elektroniczną wnioski mogą składać również obcokrajowcy, przy czym muszą oni dołączyć do wniosku dokument, który potwierdza legalność ich pobytu w Polsce. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, jako dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce powinni dołączyć zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru PESEL ze statusem UKR albo oświadczenie, którego treść znajduje się na stronie.

Wniosek ma dwie wersje językowe – polską i ukraińską.

Komplet informacji, jak zawnioskować o świadczenie, zamieściliśmy na stronie Dobry Start.

ZUS będzie wypłacać świadczenie Dobry Start wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia