PL | UA

Ważne informacje w związku z sytuacją w Ukrainie

Wszyscy z niepokojem przyglądamy się wydarzeniom za naszą wschodnią granicą. Jako bank i Grupa Credit Agricole jesteśmy solidarni z Ukrainą. Działamy #RazemdlaUkrainy, aktywnie włączamy się w pomoc, wprowadzamy bezpłatne usługi dla ukraińskich obywateli.

Jednocześnie zapewniamy, że ta sytuacja nie wpływa na prawidłowe i stabilne funkcjonowanie naszego banku.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Wszystkie pieniądze, przechowywane na kontach w naszym banku są całkowicie bezpieczne. Jesteśmy stabilnym bankiem, który jest częścią Grupy Credit Agricole - jednej z największych grup finansowych na świecie.

Dodatkowo przypominamy, że wypłacalność wszystkich depozytów do kwoty 100 tys. euro jest w całości objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nie ma potrzeby, by wypłacać gotówkę

Cały czas możesz płacić bezgotówkowo, np. za pomocą karty lub BLIKA. Nie powinno też być problemu z dostępem do gotówki - w naszych placówkach bankowych i w bankomatach na bieżąco uzupełniamy jej zapasy. Mogą się zdarzać pojedyncze sytuacje, że dostawy gotówki docierają z opóźnieniem. W ten sam sposób pieniądze dostarczane są do wszystkich banków.

O bezpieczeństwie systemu bankowego zapewnia także Komisja Nadzoru Finansowego, która przestrzega, przed nieprawdziwymi informacjami.

Przydatne informacje dla naszych klientów z Ukrainy

Jak otworzyć u nas konto osobiste

Jakie konto możesz otworzyć?

 • Konto dla Ciebie - z wyjątkowymi warunkami:

  Darmowe przelewy do Ukrainy

  Zwracamy opłaty za przelewy do Ukrainy dla klientów indywidualnych - wspieramy tych, którzy wspierają. Opłaty będziemy zwracać automatycznie w ciągu dwóch tygodni.

 • Konto dla Ciebie VIP - jeśli potrzebujesz większych możliwości
 • Konto dla Ciebie MOVE! - dla studentów i osób, od 18 do 27 lat
 • Konto dla Ciebie GO! - dla nastolatków, od 13 do 18 lat

Jak otworzyć konto

Co potrzebujesz, żeby otworzyć konto

 • polski numer telefonu - kartę SIM możesz kupić u dowolnego operatora telekomunikacyjnego, żeby to zrobić potrzebujesz paszportu
 • adres korespondencyjny w Polsce
 • dokumentu - tylko jednego z poniższych:
  • paszport
  • karta pobytu
  • legitymacja szkolna (jeśli nie masz jeszcze 18 lat)
  • dowód osobisty w formie plastikowej karty, wydany w Ukrainie od 2016

Niestety nie prowadzimy operacji w hrywnach, dlatego jeśli będziesz chciał/chciała zrobić przelew lub wpłacić gotówkę, którą masz w hrywnach to musisz ją wcześniej wymienić w kantorze na złotówki (PLN).

Jak korzystać z konta osobistego w Credit Agricole i karty do konta

Poniżej przygotowaliśmy kilka przydatnych informacji – pobierz załącznik

Jak otworzyć u nas konto firmowe?

Otwieramy rachunki firmowe dla firm zarejestrowanych w Polsce.
Jako obywatel Ukrainy, abyś mógł otworzyć rachunek firmowy potrzebujemy jeden z poniższych dokumentów, który potwierdzi Twoją tożsamość jako właściciela lub reprezentanta firmy:

 • paszport,
 • karta pobytu,
 • zgoda na pobyt tolerowany,
 • ukraiński dowód osobisty w formie plastikowej karty, wydany w Ukrainie od 2016,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca - zaświadczenie jest wydawane osobom, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

Firma musi być zarejestrowana w Polsce, więc poza dokumentami tożsamości potrzebne są:

 • dokumenty rejestrowe firmy. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej będzie to:
  • wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) dla jedno- osobowych działalności gospodarczych oraz ich spółek cywilnych;
  • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek handlowych.
 • polski numer telefonu – kartę SIM możesz kupić u dowolnego operatora telekomunikacyjnego, żeby to zrobić potrzebujesz paszportu;
 • adres korespondencyjny firmy w Polsce.

W przypadku dokumentów rejestrowych firmy nie ma obowiązku okazania ich w formie papierowej przez klienta z Ukrainy. Dzięki dostępom do odpowiednich systemów dokumenty rejestrowe zweryfikujemy na miejscu on-line.

Oferta konta firmowego dla klientów z Ukrainy

Jeżeli jesteś zainteresowany otwarciem Konta Biznes, wypełnij formularz - oddzwonimy

Jak otworzyć firmę?

Kiedy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, możesz założyć w Polsce działalność gospodarczą w dowolnej formie i na takich samych zasadach jak obywatel Polski jeżeli:

 • przebywasz w Polsce legalnie oraz
 • masz numer PESEL

Kiedy pobyt jest legalny

Jeśli spełniasz jeden z warunków:

 • masz ważny tytuł pobytowy (tj. m.in.: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy)
 • przybyłeś legalnie do Polski od 24 lutego 2022 roku i deklarujesz zamiar pozostania w Polsce
 • masz Kartę Polaka i opuściłeś Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 roku, a następnie przybyłeś legalnie do Polski i deklarujesz zamiar pozostania na terytorium Polski.

Jeśli przybyłeś na terytorium Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 roku to korzystasz z ochrony czasowej. Twój pobyt jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 roku, czyli do 23 sierpnia 2023 roku.

Na podstawie nowych przepisów, przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Nowe zasady zakładania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy dotyczą również osób, które jeszcze nie mają tytułu pobytowego, ale przed 24 lutego 2022 roku rozpoczęły procedurę uzyskania takiego tytułu. Ich pobyt na terytorium Polski jest legalny od dnia złożenia wniosku (np. o pobyt czasowy, przedłużenie wizy, udzielenie pozwolenia na pobyt stały).

Jak uzyskać PESEL

Jeżeli legalnie jesteś w Polsce od 24 lutego 2022 roku, i wjechałeś bezpośrednio z terytorium Ukrainy lub z terytorium innego państwa w tym okresie, otrzymasz PESEL po złożeniu wniosku w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski. Wniosek możesz wypełnić sam lub pracownik urzędu na podstawie danych podanych przez Ciebie. Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać, złożyć osobiście i na piśmie w urzędzie gminy.

Jeśli zamierzasz otworzyć działalność gospodarczą wraz z wnioskiem o PESEL, warto otworzyć profil zaufany. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie umożliwiające kontakty z administracją publiczną, potwierdzanie tożsamości w sposób elektroniczny oraz rejestrację działalności gospodarczej on-line. Aby uruchomić profil zaufany wraz z wnioskiem o PESEL należy podać adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych oraz zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy (w tym także posiadającym Kartę Polaka), który przybył do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i Twój wjazd nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, złóż wniosek o nadanie numeru PESEL nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski. Na tej podstawie twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany i będzie legalny.

Jaką działalność można otworzyć w Polsce

W Polsce możesz prowadzić działalność gospodarczą w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej - rejestracja działalności odbywa się w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • spółek handlowych tj. spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska) lub kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna), rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG może trwać do 30 dni (z reguły trwa to krócej) i może odbywać się w formie:

 • elektronicznej/on-line - w tym celu należy założyć konto przedsiębiorcy (film instruktarzowy), a wniosek złożony on-line podpisujesz profilem zaufanym albo elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
 • tradycyjnej - poprzez osobistą wizytę w urzędzie gminy lub miasta.

Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, potrzebne są następujące dane:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL,
 • o posiadanych obywatelstwach,
 • numer NIP i REGON1 - jeśli zostały nadane,
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej - musi zawierać twoje imię i nazwisko,
 • nazwę skróconą,
 • rodzaj prowadzonej działalności (kodu PKD) - dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający,
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

1Ważne! Jeśli nie masz NIP i REGON - złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie.

Dodatkowo - niezależnie od tego, czy rejestrujesz firmę on-line, czy tradycyjnie - jeśli masz tytuł pobytowy, który upoważnia cię do pobytu w Polsce, musisz przedstawić dokument potwierdzający, że Twój pobyt jest legalny.

Pamiętaj! Takiego dokumentu nie muszą przedstawiać obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski po 23 lutego 2022 roku, z terenu Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej znajdziesz na stronie internetowej.

Pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG można zadać pod nr telefonu 801 055 088 lub 22 765 67 32.

Spółki handlowe

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrujesz spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

Rejestracja odbywa się on-line:

 • w systemie S24 lub
 • za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych - PRS.

Rejestracja spółki wymaga założenia konta w wyżej wymienionym wybranym systemie oraz jego potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Uwaga! Rejestracja spółki jawnej lub partnerskiej przez obywatela Ukrainy wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy (np. w przypadku zezwolenia na pobyt stały będzie to karta stałego pobytu).

Procedura założenia spółki wymaga przygotowania umowy spółki oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja odbywa się on-line w systemie S24 lub za pośrednictwem portalu PRS. Wymaga to założenia konta w wybranym systemie oraz jego potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (aby otworzyć profil zaufany potrzebny będzie nr PESEL).

Informacje o internetowej rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek osobowych można uzyskać pod nr telefonu: (71) 748 96 00 (koszt połączenia wg stawki operatora). Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych).

Przydatne informacje:

Specjalna infolinia dla klientów indywidualnych z Ukrainy

Przypominamy, że mamy infolinię dla klientów indywidualnych w języku ukraińskim. Można się z nami kontaktować w godzinach 10.00-18.00 pod numerem: 71 799 71 14 (koszt połączenia wg stawki operatora).

W naszych placówkach obywatele Ukrainy, którzy używają języka migowego, mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza ukraińskiego języka migowego. Migam.org uruchomiło usługę darmowego zdalnego dostępu do tłumaczy ukraińskiego języka migowego dla obywateli Ukrainy potrzebujących kontaktu z polskimi władzami i instytucjami. Na granicy, w szpitalu, w urzędzie, a także w naszych placówkach bankowych, można łatwo połączyć się z tłumaczem przez internet i rozmawiać w swoim języku. Sprawdź: https://tlumacz.migam.org/ukraina

Program Dobry Start - wniosek online

Od 1 lipca w CA24 eBank przyjmujemy wnioski o świadczenie Dobry Start na rok szkolny 2023/24.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start w CA24 eBank:

 • możesz złożyć wniosek, jako rodzic dziecka w wieku od 6 do 24 lat i masz nadany numer PESEL
 • mieszkasz w Polsce
 • jeśli jesteś obcokrajowcem, dołącz do wniosku dokument, który potwierdza legalność Twojego pobytu w Polsce
 • jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy albo małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy i przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, jako dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce, załącz zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru PESEL ze statusem UKR albo dołącz do wniosku Twoje oświadczenie o treści:
  „Informuję, że jestem obywatelem/obywatelką Ukrainy/małżonkiem obywatelki Ukrainy/małżonką obywatela Ukrainy i przybyłem/przybyłam do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.”
 • w pozostałych przypadkach złóż wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów do 20. lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24. roku życia. Wniosek możesz złożyć od 1 lipca do 30 listopada.

Jeśli chcesz złożyć wniosek w naszym serwisie zaloguj się do swojego konta i wybierz: Oferta i umowy » Wnioski rządowe » Złóż wniosek

Wniosek dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Złóż wniosek

Wniosek Rodzina 800+ dla obywateli Ukrainy w CA24 eBank

Od 1 stycznia 2024 r. program został przekształcony w Rodzinę 800+. Jeśli składałeś już wniosek w programie Rodzina 500+ na bieżący okres i już otrzymujesz świadczenie, w styczniu 2024 r. nie musisz składać kolejnego wniosku w programie Rodzina 800+. Kwota świadczenia, które już dostajesz, zostanie automatycznie zaktualizowana i będzie wypłacona przez ZUS zgodnie z aktualnym programem rządowym Rodzina 800+.

Możesz złożyć wniosek w CA24 eBank, jeżeli jesteś:

 • obywatelem/obywatelką Ukrainy albo małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy i przybyłeś/przybyłaś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelem/obywatelką Ukrainy albo małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy i zamieszkałeś/zamieszkałaś w Polsce przed 24 lutego 2022 roku, ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelem/obywatelką innego państwa (np. Polski) i na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy, i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi,
 • masz nr PESEL i dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie również ma numer PESEL,
 • mieszkasz na terenie Polski

Świadczenie 800+ przysługuje w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Jeśli chcesz złożyć wniosek w naszym serwisie zaloguj się do swojego konta i wybierz: Oferta i umowy » Wnioski rządowe » 800+ dla obywateli Ukrainy.

Wniosek zostanie przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej. Wybierz odpowiednią dla siebie wersję.

Złóż wniosek

Grupa Crédit Agricole zawiesiła działalność w Rosji

Od samego początku konfliktu w Ukrainie Grupa Crédit Agricole nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej w Rosji i wstrzymała nowe finansowanie rosyjskich firm. Grupa Crédit Agricole jest w stałym kontakcie ze swoimi międzynarodowymi klientami korporacyjnymi i ustala szczegóły dotyczące zawieszonych usług świadczonych lokalnie przez spółkę zależną CA CIB.
Pełna informacja znajduje się tutaj: CONFLICT UKRAINE – RUSSIA: Group's policy

#RazemdlaUkrainy

jak pomagamy

Grupa Crédit Agricole uruchomiła nadzwyczajny fundusz solidarnościowy w wysokości 10 milionów euro. Środki te będą przeznaczone przede wszystkim na pomoc Ukraińskim dzieciom oraz pracownikom Crédit Agricole Ukraina.

Polskie spółki należące do Grupy Credit Agricole zaangażowały się w niesienie pomocy osobom poszkodowanym w czasie wojny na Ukrainie.

Dla pracowników Credit Agricole Ukraina i członków ich rodzin, a także ukraińskich krewnych naszych pracowników organizujemy pomoc w transporcie z granicy, mieszkanie, wsparcie formalne, finansowe, medyczne czy psychologiczne. Wszystkie spółki Credit Agricole Polska uruchomiły wspólnie specjalny fundusz pomocowy z którego finansowane są te działania.

Nawiązaliśmy także współpracę ze stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna i za jego pośrednictwem przekazujemy 600 tys. złotych na zakup sprzętu medycznego i leków dla szpitali w ukraińskich miastach. Ty też możesz zaangażować się we wsparcie działań tego stowarzyszenia, szczegóły na stronie: https://pmm.org.pl

Wprowadziliśmy pięć dodatkowych, płatnych dni na działania wolontariackie, które pracownicy spółek Credit Agricole mogą wykorzystać na wolontariat, by nieść pomoc dla uchodźców.

Zwracamy opłaty za przelewy do Ukrainy dla klientów indywidualnych – wspieramy tych, którzy wspierają. Opłaty będziemy zwracać automatycznie w ciągu dwóch tygodni.

Udzielasz pomocy? - Te informacje mogą być przydatne

Niosąc pomoc, warto pamiętać, jak robić to umiejętnie, aby nasi goście z Ukrainy czuli, że są w Polsce bezpieczni oraz mile widziani. Z pomocą przychodzi przewodnik przygotowany przez Fundację HumanDoc.

Pobierz przewodnik (PDF)

Uważaj na oszustów

O bezpieczeństwo w sieci dbaj na co dzień i regularnie przypominaj sobie podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa i korzystania z bankowości elektronicznej.

Zwracaj uwagę na adresy stron internetowych, czy nie są fałszywe i nie podawaj nikomu swoich danych do bankowości internetowej: loginów, haseł lub innych identyfikatorów. Sprawdzaj treść i nadawców wiadomości e-mail czy SMS i nigdy nie klikaj w podejrzane linki lub załączniki. Nie instaluj oprogramowania i aplikacji z nieznanych lub niewiarygodnych źródeł. Sprawdzaj regularnie podawane przez nas ostrzeżenia i porady. Przeczytaj także zasady bezpieczeństwa zebrane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Uważaj na fake newsy

Sprawdzaj informacje związane z obecną sytuacją w Ukrainie. Uważaj na cyberprzestępców, którzy mogą chcieć wykorzystać tę sytuację oraz na fake newsy często powielane na portalach społecznościowych. Szczegóły na naszym Facebooku

Inwestycje i sytuacja na rynkach finansowych

Istotne wydarzenia na arenie międzynarodowej wpływają na rynki kapitałowe. Jeśli chcesz być na bieżąco z giełdą, rynkiem inwestycyjnym lub walutowym. Śledź analizy naszych ekspertów

Kontakt

Możesz do nas zadzwonić, napisać, odwiedzić naszą placówkę bankową. Więcej informacji tutaj.

Mamy infolinię także w języku ukraińskim. Można się z nami kontaktować w godzinach 10:00-18:00 pod numerem: 71 799 71 14 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia