Bank Credit Agricole nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI

Credit Agricole został wyróżniony w jednym z najważniejszych konkursów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Srebrny Listek CSR POLITYKI bank zawdzięcza wpisaniu CSR do strategii biznesowej firmy i konsekwentnemu uwzględnianiu głosu otoczenia w swoich działaniach. Organizatorzy docenili też kampanię edukacyjną #wyzwanieoszczędzanie, w której bank zachęca do oszczędzania i mądrego gospodarowania pieniędzmi.

Bank Credit Agricole zdobył Srebrny Listek CSR POLITYKI. To wyróżnienie otrzymują firmy, które deklarują uwzględnianie wytycznych normy ISO 26000 w codziennej działalności, także w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nagrodzone firmy często stosują najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz działają zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jury brało też pod uwagę holistyczne podejście do systemu zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania pracownikami. Wyróżnione firmy powinny też cyklicznie informować o swoich działaniach w raportach danych niefinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w zgodzie z międzynarodowymi standardami ujawniania danych.

- Srebrny Listek CSR POLITYKI to dla nas ogromny zaszczyt. Tym bardziej, że CSR jest od kilku lat elementem naszej strategii biznesowej i przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem głosu naszych interesariuszy. Co roku ankieta POLITYKI jest coraz trudniejsza, ale my również ustawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej starając się, aby nasze zobowiązania nie były tylko spisanymi w procedurach pustymi hasłami, ale aby zakorzeniły się w codziennej praktyce biznesowej. Jesteśmy pewni, że tylko takie podejście jest w stanie zapewnić autentyczną relację między firmą a interesariuszami - podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, odpowiedzialny za CSR w Credit Agricole.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26000. Uczestnicy musieli też odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku doceniane były projekty związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii cele 3, 8 i 10 oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat cel 13. Wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazła się też kampania edukacyjna Credit Agicole - #wyzwanieoszczędzanie. Jej celem bezpośrednim jest zachęcanie do uważniejszego gospodarowania pieniędzmi, przeanalizowania swoich codziennych wydatków i rozważenia, czy wszystkie na pewno są niezbędne, a pośrednim zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu Polaków. Bank buduje społeczność osób, które na facebookowej grupie „Wyzwanie oszczędzanie” dzielą się swoimi doświadczeniami i poradami dotyczącymi oszczędzania.

Credit Agricole bierze udział w konkursie Listki CSR POLITYKI prawie od początku, bo od 2012 r. W tym roku obchodzona jest jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu. Wyjątkowo organizatorzy oceniali nie tylko działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r., ale podsumowali też dziesięć lat istnienia konkursu oraz działania firm, które brały udział w zestawieniu od samego początku.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia