Credit Agricole przyjmie wnioski w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Bank Credit Agricole zadeklarował przystąpienie do programu Tarcza Finansowa 2.0. Dzięki temu, klienci banku będą mogli za pośrednictwem swojego systemu bankowości elektronicznej składać wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

W kwietniu 2020 r., dzięki współpracy banków, Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Krajowej Izby Rozliczeniowej i innych instytucji, w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwolił uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego przez bankowość elektroniczną. Skorzystało z niej 347 tys. przedsiębiorstw, a wypłacone wsparcie wyniosło 60,8 mld zł. Pieniądze były przelewane na konta przedsiębiorców szybko i sprawnie, najczęściej w ciągu 2 dni. Ten sam system zostanie wykorzystany w Tarczy 2.0. Tym razem pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Z programu będą mogły skorzystać również firmy, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70 proc. ich strat.

W Credit Agricole wnioski będą mogli składać przedsiębiorcy, którzy mają rachunki firmowe i korzystają z bankowości elektronicznej w tym banku. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banku (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą z tego tytułu kosztów np. za przyjęcie lub rozpatrzenie wniosku.

Opisane powyżej warunki programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 mogą ulec zmianie. Program musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia