Ubezpiecz się i zainwestuj w indeks ochrony zdrowia. Oferta Invest Medica IV w Credit Agricole

Credit Agricole startuje z dystrybucją czwartej edycji ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym w spółki ochrony zdrowia. Poprzednie trzy emisje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów.

Sektor medyczny rośnie w siłę w związku ze wzrostem popularności suplementów diety, mody na zdrowy tryb życia oraz powiększającej się wiedzy konsumentów na tematy dotyczące tzw. self-care. Według raportu „Stan i perspektywy sektora ochrony zdrowia na świecie 2018” firmy Deloitte, w 2020 roku wydatki na opiekę zdrowotną wyniosą 8,7 biliona dolarów, co świadczy o wzroście o 4,3 proc. w stosunku do roku 2015. Ma na to wpływ także wzrastająca liczba osób powyżej 65. roku życia, która wynosi ponad 656 milionów i stanowi ponad 11 proc. całkowitej populacji.

Z uwagi na to, bank Credit Agricole po raz czwarty zdecydował się na dystrybucję ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Invest Medica IV” opartym o indeks europejskich spółek sektora ochrony zdrowia. Minimalna kwota, jaką może wpłacić klient to 3000 złotych, a maksymalna - 1 020 000 złotych. Invest Medica IV umożliwia klientowi partycypację we wzroście indeksu na poziomie 100 proc. przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec trwania ubezpieczenia, które obejmuje okres czterech lat.

– Oznacza to, że jeśli średnia z czterech rocznych obserwacji w stosunku do wartości początkowej wyniesie 11 proc., wówczas klient otrzyma 11 proc. zysku – dodaje Szymon Księżopolski z Biura Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole.

Klient może w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze, wtedy ubezpieczyciel wypłaci je potrącając 1 proc. od wartości wykupu (w tym przypadku nie przysługuje ochrona zainwestowanego kapitału). Jeśli natomiast klient nie zrezygnuje do końca trwania ubezpieczenia, to bank wypłaci mu środki wraz z ewentualnym zyskiem (wypłata następuje na wniosek klienta).

– Podstawą inwestycji jest indeks skupiający najlepsze 48 europejskich spółek medycznych, działających na rzecz ochrony zdrowia i medycyny. Klient korzystający z tego produktu, ponosi 2 proc. opłaty początkowej. Pozostałe 98 proc. wpłaconych środków jest inwestowanych – tłumaczy Szymon Księżopolski.

Do indexu zaliczane są spółki o najwyższym potencjale zysku wśród firm działających w szeroko rozumianym sektorze medycznym. Firmy te są specjalnie wyselekcjonowane z indeksu STOXX Europe 600 reprezentującego czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach. Wśród nich znajdują się m.in.: GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Roche.

Poprzednia edycja oferty ubezpieczeń Invest Medica III okazała się sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Aby zainwestować w produkt Invest Medica IV, należy przyjść do placówki banku Credit Agricole w dniach od 19 marca do 4 maja, wypełnić dokumenty i wpłacić środki. Aktualny wskaźnik wyceny jednostki klienci mogą na bieżąco sprawdzać na stronie www banku.

Każdy, kto zechce wykupić produkt powinien pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wartość jednostki uczestnictwa jest zmienna i zależna od czynników rynkowych. Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udzielają doradcy w placówkach bankowych Credit Agricole.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia