Oferta EuroApetyt w Credit Agricole

W banku Credit Agricole od 4 czerwca można kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym opartym na indeksie europejskich spółek sektora żywności i napojów o nazwie EuroApetyt.

EuroApetyt to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Dzięki temu klient otrzymuje ochronę ubezpieczeniową, a dodatkowo ma możliwość zysku na wzroście indeksu STOXX EUROPE 600 Food and Beverage. Indeks ten reprezentuje 22 spółki z sektora żywności i napojów o zasięgu ogólnoświatowym, takie jak: Nestle, Danone, Heineken czy Coca-Cola HBC. Są to spółki wyselekcjonowane na podstawie najwyższej wartości lub wyceny giełdowej danej spółki. Raz na kwartał lista firm jest aktualizowana, by zapewnić możliwość stałego wzrostu indeksu.

Minimalna kwota, jaką może wpłacić klient to 3000 złotych, a maksymalna - 1 020 000 złotych. EuroApetyt umożliwia klientowi udział we wzroście indeksu na poziomie 100 proc. przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje okres 4 lat i 12 dni. Klient może w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze, wtedy ubezpieczyciel wypłaci je, potrącając 1 proc. od bieżącej wartości sprzedaży jednostek. W wyniku zmian zachodzących na rynku finansowym, kwota ta może okazać się mniejsza od wartości składki zainwestowanej.

Klient korzystający z tego produktu, ponosi 2 proc. opłaty początkowej, czyli wartości wpłaconej składki. Pozostałe 98 proc. wpłaconych środków idzie na zakup jednostek uczestnictwa w indeksie. Jak wyliczyć zysk? Ustalana jest początkowa wartość indeksu. W każdym roku okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, o ile mniejsza lub większa jest wartość indeksu w poszczególnych, wyznaczonych dniach obserwacji: 17 lipca 2019 r., 17 lipca 2020 r., 16 lipca 2021 r. oraz 15 lipca 2022 r.

- Jeśli w czterech kolejnych dniach obserwacji indeksu procentowe zmiany jego wartości w stosunku do wartości początkowej będą wynosić: 9%, 31%, -9% i 2%, to klient na inwestycji zarobi średnią arytmetyczną z tych czterech wartości. Na koniec inwestycji otrzyma więc zysk w wysokości 8,25% od zainwestowanej składki - tłumaczy Szymon Księżopolski z Biura Doradztwa Inwestycyjnego Banku Credit Agricole.

Należy pamiętać, że zakup każdego produktu z elementem inwestycyjnym wiąże się z ryzykiem płynności, ponieważ wartość indeksu może się obniżyć, a także z ryzykiem kredytowym emitenta.

Aby skorzystać z oferty, należy przyjść do placówki banku Credit Agricole w dniach od 4 czerwca do 10 lipca 2018r., wypełnić dokumenty i wpłacić środki. Aktualny wskaźnik wyceny jednostki indeksu klienci będą mogli na bieżąco sprawdzać na stronie banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia