Fałszywe strony płatności internetowych

W związku z pojawianiem się w internecie fałszywych stron, które podszywają się pod serwisy płatności, np. serwis Dotpay, prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy otwieraniu niespodziewanych wiadomości związanych z transakcjami internetowymi lub zachęcających do użycia załączonych linków, prowadzących do serwisów płatności.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, gdy operacja płatności miałaby być związana np. z aukcją, w której brali Państwo udział, a sprzedający sam przesyła - w wiadomości mailowej lub komunikatorem internetowym - linki do stron banków i innych firm pośredniczących w realizacji płatności. Może okazać się, że aukcja i płatność są oszustwem, a dokonanie transakcji za pomocą przesłanych sfałszowanych linków i podrobionych stron, może skutkować uzyskaniem dostępu do Państwa konta bankowego i realizacją oszukańczych przelewów.

Ważne jest, aby przy transakcjach internetowych zawsze weryfikować wiarygodność sprzedawcy czy sklepu, dokładnie sprawdzać przychodzące wiadomości związane z transakcją, a dane do płatności najlepiej pobierać bezpośrednio z treści aukcji lub strony sklepu (zabezpieczonej szyfrowaniem tj. z adresem zaczynającym się od https). Najlepiej nigdy nie korzystać z linków do płatności, które zostały przesłane mailem.

Zachęcamy także to zapoznania się z innymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia