Do 30 listopada złożysz wniosek o świadczenie "Dobry Start"

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie 300+ na wyprawkę szkolną w programie "Dobry Start".

Program "Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające u opiekunów zastępczych. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem serwisu internetowego CA24. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gminy mają maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia