Decyzja UOKiK RŁO 7/2017 - Informacja o możliwości zwrotu opłaty za kartę do konta PROSTOoszczędzającego PLUS - nowy model naliczania opłat

Szanowni Klienci, w reklamach konta PROSTOoszczędzajacego PLUS, Bank informował, że warunkiem zwolnienia z miesięcznej opłaty za debetową kartę debetową jest wykonanie transakcji kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Faktycznym warunkiem zwolnienia z tej opłaty miesięcznej było zaksięgowanie operacji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą na określoną kwotę w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.

Informacja ta mogła wprowadzić Państwa w błąd co do warunków zwolnienia z opłaty. Dlatego od dnia 02.07.2018r. wprowadzamy zmianę w mechanizmie naliczania tej opłaty. Obecnie naliczamy ją w zależności od terminu wykonania transakcji kartą.

W związku z tym w terminie do dnia 05.09.2018 r. mogą Państwo złożyć wniosek o rozliczenie miesięcznych opłat za kartę debetową wydaną do konta PROSTOoszczędzającego PLUS. Wniosek będzie obejmował okres od 02.07.2016 r. do dnia 02.07.2018 r. Jeśli w tym okresie kwota wykonanych przez Państwa w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych, ale w nim nie zaksięgowanych, uprawniałaby do zwolnienia z tej opłaty, w terminie do dwóch miesięcy dokonamy zwrotu pobranych opłat.

Powyższa propozycja wynika ze zobowiązania Banku Credit Agricole, określonego w decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Łodzi nr RŁO 7/2017, wydanej w dniu 28.11.2017 r. w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229). Treść decyzji jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia