Bezpieczna e-bankowość

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowych serwisów internetowych oraz innych usług internetowych.

Bezpieczeństwo danych naszych klientów i ich środków jest dla nas kwestią priorytetową, dlatego przypominamy wybrane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz internetowych aplikacji bankowych:

 • nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych ani danych dostępowych do bankowości internetowej lub mobilnej, które oszuści chcą od Ciebie wyłudzić w fałszywym mailu lub przez telefon;
 • nie otwieraj podejrzanych przesyłek poczty elektronicznej - cyberprzestępcy wysyłają w ten sposób szkodliwe oprogramowanie lub link do niego; często w takich wiadomościach podszywają się pod renomowane instytucje;
 • koniecznie poinformuj nas, jeżeli otrzymasz wiadomość e-mail, której nadawca będzie podszywał się pod nasz bank;
 • przed zalogowaniem do bankowego serwisu transakcyjnego sprawdź, czy łącze z bankiem jest szyfrowane (https), adres strony to https://e-bank.credit-agricole.pl/ i czy dane certyfikatu używanego w połączeniu są takie same, jak podajemy na stronie informacyjnej w sekcji Bezpieczeństwo;
 • regularnie zmieniaj hasło do swojego konta w bankowości internetowej - dobre hasło ma co najmniej 8 znaków i zawiera co najmniej jedną małą literę, jedną dużą literę i jedną cyfrę;
 • jeżeli coś wzbudza Twoje podejrzenia np. w trakcie nawiązywania sesji z bankowością internetową lub mobilną – skontaktuj się z nami;
 • dokładnie sprawdzaj numer rachunku odbiorcy przelewu, szczególnie gdy skopiowałeś go z innego dokumentu;
 • zachowaj szczególną ostrożność przy definiowaniu nowych odbiorców przelewów, w tym tzw. odbiorców zaufanych; upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne, a otrzymane hasło jednorazowe odpowiada dokonywanym przez Ciebie zmianom;
 • zawsze weryfikuj treść wiadomości SMS z hasłem i zwracaj szczególną uwagę na rodzaj potwierdzanej operacji, datę i kwotę przelewu oraz numery rachunków prezentowane w wiadomości;
 • regularnie sprawdzaj historię rachunku i poprawność zaksięgowanych transakcji; uważnie czytaj treści powiadomień SMS o zrealizowanych transakcjach; zgłaszaj wszystkie zauważone nieprawidłowości;
 • aplikację bankowości mobilnej pobieraj wyłącznie z autoryzowanych sklepów: Apple Store, Google Play lub Windows Phone Store - bank nie udostępnia swojej aplikacji w inny sposób;
 • jeśli to możliwe, do korzystania z bankowości internetowej używaj wyłącznie zaufanego komputera;
 • korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall);
 • upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej i wszystkie poprawki do systemu operacyjnego; korzystaj tylko z takiego systemu operacyjnego, dla którego producent zapewnia wsparcie techniczne;
 • nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia, w tym pochodzącego spoza oficjalnych sklepów z aplikacjami;
 • zaglądaj regularnie do serwisu informacyjnego banku, w szczególności do sekcji Bezpieczeństwo – udostępniamy poradniki konfiguracji przeglądarek internetowych, informujemy o aktualnych zagrożeniach i zmianach dotyczących bankowości internetowej i mobilnej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia