Przedłużenie działań na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF

Bank Credit Agricole kontynuując działania podejmowane w celu ułatwienia klientom - kredytobiorcom kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF) - obsługi ich zobowiązań kredytowych zdecydował o przedłużeniu do odwołania terminu obowiązywania następujących rozwiązań:

  1. Bank nadal będzie uwzględniać ujemną stawkę LIBOR CHF do wyliczenia stopy bazowej banku jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF). W przypadku, gdy wyliczona stopa bazowa przyjmie wartość ujemną, bank uwzględni ją dla wyznaczenia oprocentowania. Jednakże z uwagi na ustawowo zdefiniowany odpłatny charakter umowy kredytowej, minimalne oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 0,00%. Stąd w przypadku, gdy suma zmiennej stopy bazowej oraz stałej marży banku będzie ujemna, oprocentowanie kredytu wynosić będzie 0%.
  2. W dalszym ciągu bank nie będzie wymagał od klientów dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczeń w związku ze wzrostem salda zadłużenia w PLN w relacji do wartości nieruchomości.

Przypominamy o możliwości zawieszenia płatności kapitałowej części jednej raty po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty oraz o możliwości bezprowizyjnego przewalutowania kredytu denominowanego do waluty na PLN. Bank nie będzie także pobierał prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

Wysokości spreadu walutowego dla kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego w dalszym ciągu wynosić będzie 3 proc. Wysokość spreadu ma zastosowanie zarówno w przypadku spłaty w PLN bieżących rat kredytowych, jak i spłaty całości lub części zadłużenia denominowanego do CHF.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16. (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora)

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia