Zmiana tabel oprocentowania od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w tabelach oprocentowania. Zmiany będą polegać na:

 1. obniżeniu stałego oprocentowania lokat terminowych w PLN w ofercie na nowe środki zakładanych na okres 1 roku, 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 2,0%, 2,2%, 2,5%;
 2. wprowadzeniu promocyjnego oprocentowania Rachunku Oszczędzam w PLN, które przyjmuje wysokość:
  1. dla rachunku z kwartalną kapitalizacją odsetek:
   • w ofercie standardowej: 0,7%
   • w ofercie "Zyski dobrze skalkulowane": 1%
  2. dla rachunku z dzienną kapitalizacją odsetek:
   • dla salda do 50 000 zł: 0,7%
   • dla nadwyżki środków powyżej 50 000 zł do 100 000 zł: 1%
   • dla nadwyżki środków powyżej 100 000 zł: 1,3%

  dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.
 3. zmianie oprocentowania dla Programów Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa oraz Mój Dom, które przyjmuje postać:
  1. zmienne oprocentowanie bazowe: WIBOR3M - 0,8%
  2. stałe oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) dla kolejnych wpłat harmonogramowych:
   • od 1 do 6 wpłaty: 0,2%
   • od 7 do 12 wpłaty: 0,4%
   • od 13 do 18 wpłaty: 0,6%
   • od 19 do 24 wpłaty: 0,8%
   • od 25 do 30 wpłaty: 1,0%
   • od 31 do 36 wpłaty: 1,25%
   • od 37 do 42 wpłaty: 1,5%
   • od 43 do 48 wpłaty: 2,0%
   • od 49 do 54 wpłaty: 2,5%
   • od 55 do 60 wpłaty: 3,0%

Powyższe zmiany mają zastosowanie wyłącznie do lokat i Programów Systematycznego Oszczędzania zawieranych od 01.04.2016 r.

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia