Premium Brand 2016 - Tytuł Marki Wysokiej Reputacji zdobył Bank Credit Agricole

Fundacja na rzecz reputacji marki "Premium Brand" ogłosiła laureatów tegorocznej edycji badania reputacji osób, marek i firm. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016 zdobyła marka Credit Agricole. Wyniki badania przedstawiono podczas uroczystej gali 11 maja br. w Warszawie.

Nagrodę dla marki Credit Agricole przyznano w oparciu o wyniki badania reputacji, które zostało przeprowadzone w kwietniu br. przez Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Tegoroczna próba liczyła ponad 8000 polskich konsumentów, znających daną markę lub firmę, w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację 213 marek i firm w 22 kategoriach produktów i usług.

Respondenci oceniali: zaufanie do marki, referencję (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR) oraz wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Na podstawie udzielonych odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 1 do 100.
Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych.

Premium Brand bada 5 wymiarów, które w największym stopniu decydują o reputacji, tj.:

  1. Zaufanie do marki,
  2. Referencje, czyli skłonność polecania marki innym,
  3. Atmosferę medialną wokół marki,
  4. Społeczne zaangażowanie / CSR,
  5. Postrzeganie marki lub firmy jako pracodawcy.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia