Ogłoszenie o zmianie Tabeli Opłat Funduszu Credit Agricole FIO

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie Statutu Credit Agricole FIO (dalej: "Fundusz") uprzejmie informuje, w ślad za ogłoszeniem z dnia 04.05.2016 r. , o zmianie z dniem 23 maja 2016 roku Tabeli Opłat dla Funduszu. Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż opłata za Konwersję w nowej wysokości obowiązuje dla zleceń złożonych począwszy od dnia dzisiejszego. Poniżej zamieszczamy Tabelę Opłat w aktualnym brzmieniu.

Poznań, dnia 23.05.2016 r.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia